Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Sut allwn ni eich cynorthwyo i droi eich syniad yn brosiect

Os fydd eich syniad o fewn cwmpas EIP Cymru, cewch gyfle i weithio gyda Brocer Arloesedd. Rôl y Brocer Arloesedd yw eich cynorthwyo i droi eich syniad yn brosiect a'ch arwain drwy’r broses ymgeisio.

Bydd y Brocer Arloesedd hefyd yn eich cyflwyno chi, ynghyd ag unrhyw rai eraill yr hoffech eu cynnwys fel rhan o’ch prosiect ymchwil, i unigolion eraill gyda nod tebyg neu ddiddordeb cyffredin. Bydd hyn yn eich cynorthwyo i:

  • sicrhau bod gennych gymysgedd addas o arbenigedd o fewn eich Grŵp Gweithredol
  • eich bod yn cael y canlyniadau gorau o’ch prosiect