Swyddogion Technegol

Swyddogion Technegol Cig Coch:

Gwawr Hughes

Gogledd Cymru

07498 710 951 / gwawr.hughes@menterabusnes.co.uk

 

Non Williams

Gogledd Cymru

07960 261 226 / non.williams@menterabusnes.co.uk

 

Lisa Roberts

Canolbarth Cymru

07985 155 613 / lisa.roberts@menterabusnes.co.uk

 

Menna Williams

De-Orllewin

07399 849 148 / menna.williams@menterabusnes.co.uk

 

Swyddogion Technegol Llaeth:

Rhys Davies

Gogledd Cymru

01745 770 037 / 07985 379 880 / rhys.davies@menterabusnes.co.uk

 

Simon Pitt

07939 177 935 / simon.pitt@menterabusnes.co.uk

 

Gwenan Evans

07985 379 819 / gwenan.evans@menterabusnes.co.uk

 

Swyddogion Technegol Coedwigaeth:

Geraint Jones

01745 770 271 / 07398 178 698 / geraint.jones@menterabusnes.co.uk

 

Dafydd Owen

Swyddog Technegol Coedwigaeth a Moch

07985 379 903 / dafydd.owen@menterabusnes.co.uk

 

Swyddog Technegol Dofednod:

Catherine Price

07792316529 / cath.price@menterabusnes.co.uk

 

Swyddog Technegol Âr a Garddwriaeth:

Dr Delana Davies

07811 261 628 / delana.davies@menterabusnes.co.uk

 

Swyddog Technegol Garddwriaeth:

Debbie Handley

07734 739 513 / debbie.handley@menterabusnes.co.uk