Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Swyddogion Technegol

Emyr Owen

Swyddog Technegol Cig Coch (Gogledd Cymru)

01745 770 270 / 07932 610 697
emyr.owen@menterabusnes.co.uk

Elan Davies

Swyddog Technegol Cig Coch (Canolbarth Cymru)

01970 631 406 / 07985 379 890
elan.davies@menterabusnes.co.uk

Menna Williams

Swyddog Technegol Cig Coch (De Cymru)

01970 631 405 / 07399 600 146
menna.williams@menterabusnes.co.uk

Rhys Davies

Swyddog Technegol Llaeth (Gogledd Cymru)

01745 770 037 / 07985 379 880
rhys.davies@menterabusnes.co.uk

Jodie Roberts

Swyddog Technegol Moch a Dofednod

01248 668 634 / 07896 996 841 
jodie.roberts@menterabusnes.co.uk

Geraint Jones

Swyddog Technegol Coedwigaeth

01745 770 271 / 07398 178 698
geraint.jones@menterabusnes.co.uk

Lisa Roberts

Swyddog Technegol Cig Coch (Canolbarth Cymru)

07399 849 148
lisa.roberts@menterabusnes.co.uk

Gethin Prys Davies

Swyddog Technegol Cig Coch (Gogledd Cymru)

01248 660 073

gethin.prys.davies@menterabusnes.co.uk

Imogen Ward

Swyddog Technegol Llaeth

07985 379 819

imogen.ward@menterabusnes.co.uk