Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Teithiau Astudio

Gall treulio amser yn ymweld â busnesau eraill fod yn ffordd werthfawr i ganfod dulliau gwell o weithio, i weld arfer dda ar waith ac i ddod â syniadau newydd adref er mwyn datblygu arloesedd yn eich menter.

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Mae’n rhaid i bob grŵp gyflwyno ffurflen gais i ymgeisio am gyllid, a disgwylir iddynt gadw cofnod o’u canfyddiadau er mwyn rhannu gydag eraill pan fyddant yn dychwelyd.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais gan gynnwys y telerau ac amodau llawn isod.

Ffurflen Gais Teithiau Astudio

Noder mai dim ond un cais llwyddiannus ar gyfer pob unigolyn cymwys a ganiateir yn ystod cyfnod oes rhaglen Cyswllt Ffermio. 

Cliciwch yma er mwyn gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ffurflen Gais Teithiau Astudio Cyswllt Ffermio.


Adroddiadau

Ffermwyr Ifanc Eryri

Yr Alban

21ain-24ain Mehefin 2018

Grŵp Trafod Harlech

Yr Alban a Cymbria

9fed-11eg Chwefror 2018

Grŵp Trafod Blaenbwch

Yr Alban

2ail-5ed Tachwedd 2017

Fforwm Amaeth CFfI Sir Gâr

Caint a Sussex

27ain-31ain Hydref 2017

CFfI Cymru

Yr Alban

27ain-31ain Hydref 2017

Grŵp Trafod yr Angel

Gogledd Cymru

19eg-20fed Hydref 2017

Ffermwyr Dyfodol Cymru

Gogledd Cymru

29ain-30ain Medi 2017

Grŵp Merched mewn Amaeth Llambed

Llundain

3ydd-4ydd Hydref 2017

The Udder Group

Swydd Gaerloyw a Dorset

25ain-26ain Medi 2017

West Wales Grasshoppers

Hampshire

21ain-22ain Mehefin 2017

NFU Clwyd

Ayrshire ac Ynys Arran

7fed-10fed o Fai 2017

Anglesey Grassland Society

Swydd Nottingham a Swydd Lincoln

22ain-24ain Tachwedd 2016

Fforwm Amaethyddol Sir Gâr

Blackpool a Uttoxeter

25ain-29ain Hydref 2016

Cardiff Monitor Farm Arable Business Group

Aberdeenshire

28th-30th Mehefin 2016