Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Teithiau Astudio

Gall treulio amser yn ymweld â busnesau eraill fod yn ffordd werthfawr i ganfod dulliau gwell o weithio, i weld arfer dda ar waith ac i ddod â syniadau newydd adref er mwyn datblygu arloesedd yn eich menter.

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu 50% o gost taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Mae’n rhaid i bob grŵp gyflwyno ffurflen gais i ymgeisio am gyllid, a disgwylir iddynt gadw cofnod o’u canfyddiadau er mwyn rhannu gydag eraill pan fyddant yn dychwelyd.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais gan gynnwys y telerau ac amodau llawn isod.

Ffurflen Gais Teithiau Astudio

Noder mai dim ond un cais llwyddiannus ar gyfer pob unigolyn cymwys a ganiateir yn ystod cyfnod oes rhaglen Cyswllt Ffermio. 

Cliciwch yma er mwyn gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ffurflen Gais Teithiau Astudio Cyswllt Ffermio.

 

*Mae'r ffenest ymgeisio ar agor tan 31ain o Hydref!*

 

Gwybodaeth ymgeisio:

Ffenestri Ymgeisio

Ar gyfer teithiau sy’n digwydd yn ystod y cyfnod:

1 Hydref – 31 Hydref

1 Rhagfyr - 31 Mawrth

1 Chwefror – 28 Chwefror

1 Ebrill – 19 Awst

1 Gorffennaf – 30 Gorffennaf

20 Awst - 30 Tachwedd


Adroddiadau

Grŵp Bîff y Mynyddoedd Cambriaidd

Yr Alban

26 - 28 Mehefin 2019

Grŵp Trafod Painscastle

Swydd Efrog a’r Alban

21 - 23 Mehefin 2019

Cowbois Clwyd

Ymweliad grŵp â Gwlad yr Haf ym mis Mehefin 2019

10 - 11 Mehefin 2019

Ffermwyr Sir Drefaldwyn

Belfast

11eg-13eg Ionawr 2019

Grŵp Ffermydd Monitor AHDB Sir Benfro

Gogledd Iwerddon

8fed-9fed Tachwedd 2018

Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Sir Benfro

Gogledd Cymru

1af-3ydd Tachwedd 2018

Fforwm Amaeth C.Ff.I Sir Gâr

Gogledd Iwerddon

31 Hydref - 4 Tachwedd 2018

CFfI Cymru

Iwerddon

26ain-29ain o Hydref 2018

Grazing Dragons

Ynys Môn a Llŷn

9fed-10fed Hydref 2018

Grazing Gogs

Caerfaddon, Bryste a Llanandras

3ydd-5ed Hydref 2018

Ffermwyr Ifanc Eryri

Yr Alban

21ain-24ain Mehefin 2018

Grŵp Trafod Harlech

Yr Alban a Cymbria

9fed-11eg Chwefror 2018

Grŵp Trafod Blaenbwch

Yr Alban

2ail-5ed Tachwedd 2017

Fforwm Amaeth CFfI Sir Gâr

Caint a Sussex

27ain-31ain Hydref 2017

CFfI Cymru

Yr Alban

27ain-31ain Hydref 2017

Grŵp Trafod yr Angel

Gogledd Cymru

19eg-20fed Hydref 2017

Ffermwyr Dyfodol Cymru

Gogledd Cymru

29ain-30ain Medi 2017

Grŵp Merched mewn Amaeth Llambed

Llundain

3ydd-4ydd Hydref 2017

The Udder Group

Swydd Gaerloyw a Dorset

25ain-26ain Medi 2017

West Wales Grasshoppers

Hampshire

21ain-22ain Mehefin 2017

NFU Clwyd

Ayrshire ac Ynys Arran

7fed-10fed o Fai 2017

Anglesey Grassland Society

Swydd Nottingham a Swydd Lincoln

22ain-24ain Tachwedd 2016

Fforwm Amaethyddol Sir Gâr

Blackpool a Uttoxeter

25ain-29ain Hydref 2016

Grŵp Trafod Merlin

Gogledd Iwerddon

17fed-19fed Hydref 2016

Cardiff Monitor Farm Arable Business Group

Aberdeenshire

28th-30th Mehefin 2016

Grŵp Cynllun Lloi Integredig CFfI Cymru

County Tyrone, Gogledd Iwerddon

3ydd–4ydd Tachwedd 2015