Welsh Government

Teithiau Astudio

Gall treulio amser yn ymweld â busnesau eraill fod yn ffordd werthfawr i ganfod dulliau gwell o weithio, i weld arfer dda ar waith ac i ddod â syniadau newydd adref er mwyn datblygu arloesedd yn eich menter.

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Mae’n rhaid i bob grŵp gyflwyno ffurflen gais i ymgeisio am gyllid, a disgwylir iddynt gadw cofnod o’u canfyddiadau er mwyn rhannu gydag eraill pan fyddant yn dychwelyd.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais gan gynnwys y telerau ac amodau llawn isod.

Ffurflen Gais Teithiau Astudio


Adroddiadau

Anglesey Grassland Society

Swydd Nottingham a Swydd Lincoln

22ain-24ain Tachwedd 2016

Cardiff Monitor Farm Arable Business Group

Aberdeenshire

28th-30th Mehefin 2016

Fforwm Amaethyddol Sir Gâr

Blackpool a Uttoxeter

25ain-29ain Hydref

NFU Clwyd

Ayrshire ac Ynys Arran

7fed-10fed o Fai 2017