Rhagori ar Bori

Mae ffermwyr Cymru yn ffodus o gael ffermio mewn gwlad gyda phriddoedd addas a hinsawdd i dyfu llawer o laswellt o ansawdd. Derbynnir yn gyffredinol nad yw cynhyrchwyr yng Nghymru yn defnyddio’r adnodd gwerthfawr hwn i gryfhau cynaliadwyedd eu busnesau da byw yn llawn. 

Mae’r newidiadau i systemau cefnogi ffermydd a’r posibilrwydd o bris cynnyrch yn mynd yn fwy anwadal wedi cynyddu’r angen i edrych am ffyrdd o dorri costau trwy ddefnyddio ein porthiant da byw mwyaf cost effeithiol yn fwy effeithlon. 

Mae Rhagori ar Bori yn rhaglen fer gyda 3 lefel a fydd yn datblygu eich gwybodaeth a hyder wrth reoli tir glas - Lefel Mynediad, Canolradd - a elwir hefyd yn Meistr ar Borfa, ac Uwch.

 

*Mae'r ffenest ymgeisio ar gau.**

 

Dyma Aled Evans, un o aelodau blaenorol Rhagori ar Bori, yn trafod sut mae ei fusnes wedi elwa ers cofrestru ar y rhaglen. 


Er mwyn bod yn rhan o raglen Rhagori ar Bori, mae angen i bob unigolyn lenwi Ffurflen Datgan Diddordeb, sydd ar gael isod.

Mae datganiadau o ddiddordeb yn cael eu hasesu fesul un, a bydd angen i chi bennu pa lefel sy’n gweddu orau i chi a’ch busnes er mwyn gwella dyfodol eich systemau da byw sy’n seiliedig ar y borfa.

 

Ar ôl cwblhau’r lefel mynediad, gellir symud ymlaen tuag at lefel ganolradd, ac ar ôl cwblhau’r lefel ganolradd, mae’n bosib i’r aelod symud ymlaen tuag at lefel Uwch.