Rhagori ar Bori – Lefel Mynediad

*Mae'r ffenest ymgeisio nawr ar gau.*

 

Mae'r Lefel Mynediad ar gyfer ffermwyr defaid, gwartheg bîff a gwartheg llaeth sy'n dymuno deall egwyddorion iechyd pridd, rheoli tir pori a systemau pori er mwyn gwella gwytnwch a phroffidioldeb busnes eu fferm.

Trwy gael sgyrsiau gyda chynghorwyr blaenllaw a ffermwyr profiadol, mae'n cynnig cyflwyniad i'r wybodaeth a'r dulliau diweddaraf a fydd yn herio'r sefyllfa fel y mae hi a'r ffordd yr ydych chi'n rheoli eich da byw.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd gennych chi ymwybyddiaeth dda o'r prif egwyddorion, eglurder y ffactorau yr ydych chi'n gallu eu rheoli, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o amrediad y technegau pori sydd ar gael. Bydd hyn yn caniatáu i chi nodi cyfleoedd i wella eich busnes ac yn eich paratoi ar gyfer mynychu gweithdy Meistr ar Borfa, sy'n addysgu'r sgiliau ymarferol gofynnol er mwyn bod yn rheolwr glaswelltir llwyddiannus.

 

Ffurf

Cynhelir y rhaglen rhwng mis Chwefror 2022 a mis Medi 2022. Caiff nifer o grwpiau rhanbarthol eu creu a bydd cymysgedd o gyfarfodydd rhithiol a chyfarfodydd ar ffermydd dan arweiniad ffermwyr arbenigol.

 

Gofynion mynediad

Byddai rhywfaint o brofiad o weithio gyda da byw sy'n pori o fantais, ond nid yn hanfodol.

Bydd angen i bob cyfranogwr gadarnhau bod gan eu busnes Gynllun Rheoli Maetholion dilys (heb fod dros 5 mlwydd oed).*

(Mae cyllid ar gael i wneud Cynllun Rheoli Maetholion. Cysylltwch â'ch swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol i gael rhagor o wybodaeth.)

 

A oes gennych chi ddiddordeb? Ewch ati i lenwi'r ffurflen gais isod. Bydd manylion llawn y rhaglen, gan gynnwys dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd ar gael ar ôl i'r ffenestr ymgeisio gau.

 

Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio.