Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ymgeiswyr Llwyddiannus

Dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer y Rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth :

 

Alwyn Phillips

Lleoliad: Bethel Road, Caernarfon 

Sector: Bîff a Defaid

 

John Ceiriog Jones

Lleoliad: Derwen, Corwen

Sector: Bîff a Defaid

 

Gethin Owen

Lleoliad: Betws-yn-Rhos, Abergele

Sector: Bîff a Defaid

 

Lucy Allison

Lleoliad: Rhoshill, Aberteifi

Sector: Llaeth 

 

Michael Houlden

Lleoliad: Sanclêr, Sir Gâr

Sector: Defaid, Llaeth a Choedwigaeth

 

Sonia Winder MICFor

Lleoliad: Llansadwrn, Llanwrda

Sector: Coedwigaeth