Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am ddiadelloedd newydd i ymuno â Rhaglen Geneteg Defaid Cymru!

Mae ceisiadau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb bellach AR AGOR tan 16 Mehefin 2023.

Rhagor o wybodaeth
 

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle mae Cyswllt Ffermio yn sicrhau bod £5,000 ar gael i ffermwyr a thyfwyr i arbrofi eu syniadau a’u gwireddu. 

Darganfod mwy

Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru

Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Fideos
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru 46 o brosiectau, gwerth £1.8m ar…
| Newyddion
Oes gennych chi syniad da a allai helpu eich busnes ac Amaethyddiaeth Cymru yn ehangach i ddod yn fwy cynaliadwy?
22 Mai 2023   Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle mae Cyswllt Ffermio yn…
| Newyddion
Bydd rhaglen sgiliau a hyfforddiant newydd Cyswllt Ffermio yn eich helpu chi a'ch busnes i baratoi ar gyfer y dyfodol
22 Mai 2023   Ydych chi a'ch busnes yn gweithredu'n effeithlon, yn gynaliadwy, yn ddiogel ac…

Digwyddiadau

1 Meh 2023
GWEMINAR: Rhaglen Geneteg Defaid Cymru
Mae Rhaglen Geneteg Defaid Cymru (WSGP) yn becyn cymorth...
6 Meh 2023
GWEMINAR: Dechreuwch y sgwrs…annog y teulu i siarad.
Cynllunio olyniaeth – darparu dyfodol i’ch...
7 Meh 2023
Cynhyrchu, Hyrwyddo a Dosbarthu Llysiau Cymreig
Haverfordwest
Mae Puffin Produce yn ymfalchïo mewn Cynnyrch...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content