...MAE’N ÔL...YN FWY AC YN WELL NAG ERIOED 

Dyma ddiwrnod allan gyda gwahaniaeth – diwrnod na fydd unrhyw ffermwr neu goedwigwr eisiau ei golli! Archebwch eich tocynnau heddiw! Mwy o wybodaeth

Mae'r ffenest ymgeisio nawr AR AGOR hyd nes Dydd Gwener 27ain o Fai 2022.

Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael

Dros 70 o gyrsiau hyfforddiant

…datblygu eich sgiliau... datblygu eich busnes Darganfod mwy

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu 50% o gost taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Ffenest ymgeisio ar agor tan 31 Mai 2022.

Ymgeisiwch nawr

 

 

Gweithdai hyfforddiant sydd wedi’u hariannu’n llawn a ddarperir gan filfeddygon lleol ledled Cymru. Modiwlau newydd ar gael.

Darganfod mwy

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Taflenni Gwybodaeth
Cymorthfeydd - Deall eich Cyfrif Taliad Gwledig Cymru Ar-lein (RPW) - 19/05/2022
Sesiynau un-i-un gyda un o swyddogion y Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm i’ch helpu i ddeall a darparu…
| Erthyglau Technegol
Arallgyfeirio Busnes Fferm – O Safbwynt Ymchwil
19 Mai 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae arallgyfeirio…
| Newyddion
Bydd gweithdy newydd Cyswllt Ffermio yn canolbwyntio ar reoli parasitiaid mewn gwartheg – a yw’n bryd newid eich arferion rheoli?
19 Mai 2022   Ydych chi eisiau gwella iechyd y fuches a gwella perfformiad a chynhyrchiant…
| Newyddion
Prosiect pwmpenni casglu eich hun yn dangos potensial incwm mawr i dyfwyr
18 Mai 2022   Dywed tyfwr ffrwythau a llysiau a welodd werthiannau pwmpenni casglu eich hun o…