...MAE’N ÔL...YN FWY AC YN WELL NAG ERIOED 

Dyma ddiwrnod allan gyda gwahaniaeth – diwrnod na fydd unrhyw ffermwr neu goedwigwr eisiau ei golli! Archebwch eich tocynnau heddiw! Mwy o wybodaeth

Mae'r ffenest ymgeisio nawr AR AGOR hyd nes Dydd Gwener 27ain o Fai 2022.

Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael

Dros 70 o gyrsiau hyfforddiant

…datblygu eich sgiliau... datblygu eich busnes Darganfod mwy

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu 50% o gost taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Ffenest ymgeisio ar agor tan 31 Mai 2022.

Ymgeisiwch nawr

 

 

Gweithdai hyfforddiant sydd wedi’u hariannu’n llawn a ddarperir gan filfeddygon lleol ledled Cymru. Modiwlau newydd ar gael.

Darganfod mwy

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Ffocws ar strategaethau lleihau amonia ar gyfer cynhyrchwyr dofednod Cymru
17 Mai 2022   Mae astudiaeth o Gymru wedi rhoi ffocws newydd i’r strategaethau ar gyfer…
| Astudiaethau Achos
Mae rheolwr Folly Farm, Kim Brickell, bob amser yn troi at Cyswllt Ffermio pan mae hi eisiau dysgu sgil newydd!
16 Mai 2022   “Mae ffermio yn ddiwydiant blaengar sy'n symud yn gyflym felly mae gwyddoniaeth…
| Fideos
Rheolwr Folly Farm, Kim Brickell - 16/05/2022
Mae rheolwr Folly Farm, Kim Brickell, bob amser yn troi at Cyswllt Ffermio pan mae hi eisiau dysgu…
| Newyddion
Annog ffermwyr i ailfeddwl polisïau tocio gwrychoedd er budd natur a da byw
13 Mai 2022   Mae ffermwyr Cymru wedi cael sicrwydd y gall mesurau sy’n diogelu ac yn cynyddu…
Digwyddiadau
19 Mai 2022
Cynyddu cynhyrchiant gwartheg sugno i’r eithaf
Llanbedr Pont Steffan / Lampeter
Bydd mynychwyr y gweithdy’n gweithio drwy’r...
23 Mai 2022
Cymhorthfa RPW
Y Trallwng / Welshpool
Cael mynediad at eich cyfrif Taliadau Gwledig Cymru...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content