Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Technical Articles
Sicrhau’r diet gorau i fuchod llaeth i wella eu hiechyd
14 Tachwedd 2019   Dr Cate Williams: IBERS, Prifysgol Aberystwyth. Wrth i gynhyrchiant…
| News
Mae'n bryd trafod technoleg - Cyswllt Ffermio yn rhoi pwyslais ar Dechnoleg Gwybodaeth yn Ffair Aeaf 2019?
13 Tachwedd 2019   Rydym yn byw mewn oes ddigidol. Mae’r busnesau fferm a choedwigaeth fwyaf…
| Technical Articles
Coedwigaeth ar raddfa fechan i gynhyrchu bioynni - Rhan 1: Rhywogaethau coed pwysig i’w hystyried
11 Tachwedd 2019   Louise Radley: IBERS, Prifsygol Aberystwyth. Mae plannu llecynnau o…
| Technical Articles
Technoleg Dal a Storio Carbon – 12 ffordd y gallwch chi ddefnyddio’r dechnoleg ar eich fferm
8 Tachwedd 2019   Louise Radley: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Er mwyn…
Digwyddiadau
19 Tach 2019
Cymhorthfa Gynllunio
Rhayader
Apwyntiad awr o hyd i drafod materion cynllunio gydag...
Clinigau/Ymgynghoriadau
19 Tach 2019
Adolygiad o gostau a defnydd ynni
Usk
Ymunwch â Cyswllt Ffermio mewn digwyddiad rhyngweithiol...
19 Tach 2019
Rheoli Parasitiaid Defaid 2 - Clafr, Llau a Llyngyr yr Iau
Llandrindod Wells
Bydd mynychwyr y gweithdy yn dysgu am y sefyllfa bresennol...
Hyfforddiant