Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd. 
 

Gyda’n cefnogaeth ni gallech...

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2018
17 Rhagfyr 2018 Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn amrywiol tu hwnt, ac mae wedi bod yn un o’r tymhorau fwyaf heriol o fewn cof,...

Ion
4
2019
Fforwm Ffermwyr Tenant
Caerfyrddin / Carmarthen
Wrth ystyried sefyllfa unigryw ffermwyr tenant wrth...
Ion
8
2019
Gwneud Treth yn Ddigidol
Llangefni
O’r 1af o Ebrill ymlaen, bydd angen i fusnesau...
Ion
9
2019
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Hwlffordd / Haverfordwest
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Pob digwyddiad

Twitter