Ymunwch â’r sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol sy’n tyfu gyflymaf yn y DU

Mae Cymru ar agor i fusnes

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

The financial and professional services sector is a rapidly growing part of the economy in Wales.

The nation provides a thriving workforce, expertise in data management, excellent infrastructure and broadband connectivity – with competitive office costs. As well as providing a base for traditional banking, insurance and legal services, Wales is also home to innovative financial technology companies and a wealth of expertise in cyber security, all contributing to the fastest growing F&PS sector in the UK. Good links with universities and colleges, and strong links with other important financial centres in the UK, put Wales at the heart of the action.

Sectors image
Sectors

There are over 150,000 skilled people working in financial and professional business services in Wales

How we can help
How we can help

We can support financial and professional businesses to establish and grow in Wales.

Case Studies image
Case Studies

Read our inspiring case studies

Sectors image
Sectorau

Mae dros 150,000 o bobl fedrus yn gweithio gwasanaethau busnes ariannol a phroffesiynol yng Nghymru

How we can help
Sut y gallwn ni helpu

Gallwn helpu busnesau ariannol a phroffesiynol i sefydlu a datblygu yng Nghymru.

Case Studies image
Astudiaethau achos

Darllenwch ein astudiaethau achos am ysbrydoliaeth

Digwyddiadau
14 Rhag 2021
Chamber Festive Networking Lunch
Chester
West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce...
14 Rhag 2021
Y Broses Tendro - Sut i ymateb i Holiadur Cyn Cymhwyso( PQQ) a Gwahoddiad I Dendr (ITT)
Bydd y gweminar yma yn roi cymorth ag arweiniad mewn...
15 Rhag 2021
Cyfryngau Cymdeithasol Lefel Sylfaenol - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
Fwy o Ddigwyddiadau