Cyfrifiannell arbedion

Gallai eich busnes sicrhau arbedion niferus trwy fod yng Nghymru. Defnyddiwch ein cyfrifydd arbedion isod i ddod i wybod sut y mae Caerdydd yn cymharu â lleoliadau eraill.Efallai y cewch eich synnu gyda'r arbedion y gall eich busnes eu gwneud yn seiliedig ar rai rhagdybiaethau (gweler isod).

Wrth gwrs mae pob busnes yn wahanol felly man cychwyn yw hwn yn unig ac enghraifft gynrychioladol.