Newyddion a digwyddiadau

News and Events

Croeso i'n gwefan newydd

Rydym wedi gwneud newidiadau yn ddiweddar i dudalennau gwe Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol Busnes Cymru. Rydym wedi newid cynllun y safle ac wedi diweddaru rhywfaint o'r cynnwys. Rydym wedi ychwanegu adrannau newydd hefyd - edrychwch ar ein hadran newydd ar 'Sectorau'.

Rydym yn gobeithio y bydd y newidiadau hyn yn gwella eich profiad o ddefnyddio'r safle. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau pellach ar sut y gallwn wneud gwelliannau pellach; dywedwch wrthym drwy gwblhau'r ffurflen gyswllt, yn yr adran 'cysylltwch â ni'.