Sectorau

Mae dros 136,000 o bobl fedrus yn gweithio gwasanaethau busnes ariannol a phroffesiynol yng Nghymru ar draws meysydd:

FinTech Image
FinTech

Fel rhanbarth dechnolegol newydd, Cymru sydd â'r economi ddigidol sy'n datblygu gyflymaf y tu allan i Lundain. Mae twf y sector ariannol a phroffesiynol yng Nghymru wedi arwain at glwstwr Fintech sy'n ffynnu, wedi'i gefnogi gan unedau hybu a lleoliadau cydweithio y rhanbarth sy'n darparu llety

Banking and Credit Image
Bancio a Chredyd

Mae gan Gymru sector bancio sylweddol, fel lleoliad i drosglwyddo busnes o Lundain, yn ogystal â busnesau cynhenid.

Insurance image
Yswiriant

Mae'r diwydiant yswiriant yng Nghymru yn ffynnu. Mae Admiral yn llwyddiant lleol - wedi datblygu o fusnes bychan yng Nghaerdydd i ddod yn gwmni FTSE 100 ac yn un o brif gwmnïau yswiriant Prydain.

Shared Services and Outsourcing image
Cydwasanaethau a Chontractau Allanol

Mae nifer o gydwasanaethau'n cael eu trefnu yng Nghymru, yn fewnol ac ar gontractau allanol, ar draws nifer o arbenigeddau medrus iawn.

Professional Services Image
Gwasanaethau Proffesiynol

Mae Cymru yn wlad sy'n amlwg o fewn y sector gwasanaethau ariannol.

Legal Services Image
Gwasanaethau cyfreithiol

Mae'r sector Gwasanaethau Cyfreithiol yng Nghymru yn un sylweddol

Public Sector Image
Sector Cyhoeddus

Mae dros chwarter o'r gweithlu yng Nghymru yn gweithio i'r sector cyhoeddus. Mae'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn sylweddol ar lefel leol, cenedlaethol a ledled Prydain