Cydwasanaethau a Chontractau Allanol

Outsource

Mae nifer o gydwasanaethau'n cael eu trefnu yng Nghymru, yn fewnol ac ar gontractau allanol, ar draws nifer o arbenigeddau medrus iawn.

Mae dros 200 o ganolfannau cyswllt â chwsmeriaid, gyda chwmnïau contractau allanol mawr fel Firstsource, Conduit a Serco yn darparu gwasanaethau cwsmeriaid ar gyfer cwmnïau adnabyddus, megis Virgin, British Gas a Littlewoods

Mae Llywodraeth y DU yn defnyddio cwmnïau allanol ar gyfer nifer o'u gweithrediadau Adnoddau Dynol, cyllid a chaffael yng Nghymru. Mae'r ganolfan cydwasanaethau annibynnol gyntaf ar gyfer contractau allanol, sy'n darparu cydwasanaethau ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth a'i hasiantaethau gweithredol yn Abertawe, ac yn cael ei rhedeg gan Arvato, cwmni contractau allanol byd-eang. Casnewydd yw un o bedair canolfan ragoriaeth ym Mhrydain, sy'n cael ei rhedeg gan Sopra Steria, sy'n rheoli'r ail garfan o ganolfannau cydwasanaethau i Lywodraeth Prydain.  Maent yn cynnig cydwasanaethau i dros 20 o sefydliadau'r sector cyhoeddus. 

Mae'r BBC wedi crynhoi eu swyddogaethau ariannol, gan gynnwys creu Canolfan Ragoriaeth Cyllid ar gyfer Cyfrifo a Chofnodi, canolfan gydwasanaethau yng Nghaerdydd sy'n darparu gwasanaeth cyfrifo a rheoli o safon uchel ar gyfer grŵp cyfan y BBC.

Mae Moneypenny, gyda'u canolfan yn Wrecsam, yn un o arweinwyr Prydain yn y farchnad ateb ffonau a switsfwrdd ar gontractau allanol.  Mae'r busnes yn delio â dros 10 miliwn o alwadau y flwyddyn i dros 8,500 o fusnesau.  

Mae Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru yn fforwm cyflogwyr sydd o dan arweiniad y diwydiant ar gyfer busnesau canolfannau cyswllt, cydwasanaethau a gwasanaethau ariannol yng Nghymru.  Mae ei aelodau yn rhedeg dros 200 o ganolfannau cyswllt a chydwasanaethau, gan gyflogi dros 30,000 o bobl sy'n werth dros £650 miliwn i'r economi yng Nghymru bob blwyddyn.