Gwasanaethau cyfreithiol

Law

Mae'r sector Gwasanaethau Cyfreithiol yng Nghymru yn un sylweddol. Mae 450 o gwmnïau cyfreithiol cofrestredig yng Nghymru, gan gynnwys y cwmni cyfreithiol rhyngwladol amlwg Eversheds Sutherland, yn gweithredu ledled y byd o'i swyddfa yng Nghaerdydd. Mae gan y sector cyfreithiol yng Nghymru hefyd rwydwaith eang o gwmnïau cyfreithiol llai.  Mae'r rhain yn cynnwys Carbon Law a Capital Law, sy'n fodelau busnesau cyfreithiol newydd arloesol,  yn ogystal â'r rhai hynny sy'n arbenigo mewn marchnadoedd newydd, megis pencadlys CJCH Solicitors, y cwmni gwrth-dwyll ym maes eiddo deallusol, yng Nghaerdydd.  Mae'r arbenigedd cyfreithiol helaeth hwn yn cael ei gyfuno gyda chyflenwad o sgiliau parod gyda dros 4,000 o fyfyrwyr yn astudio'r gyfraith ym Mhrifysgolion Cymru yn ogystal ag wyth o ganolfannau CILex achrededig.Mae prentisiaethau gwasanaethau cyfreithiol hefyd ar gael, sy'n ymateb i'r gofynion newidiol o ran sgiliau sydd eu hangen yn y sector cyfreithiol.  

Sgiliau

Mae Prifysgol De Cymru a Choleg Caerdydd a'r Fro yn dysgu cymhwysedd digidol ochr yn ochr â gwybodaeth gyfreithiol ymarferol.

Prifysgol De Cymru a Choleg Caerdydd a'r Fro yw sefydliadau academaidd cyntaf Prydain i fod yn aelodau o LTC4, sefydliad sy'n pennuysafonbyd-eang ar gyfer gallu ym maes technoleg gyfreithiol o ran llif gwaith safonol real y diwydiant. Mae cwmnïau cyfreithiol amlwg yn yr UDA, Canada ac Ewrop gan gynnwys Allen & Overy, Linklaters a DLA Piper yn defnyddio cymwyseddau craidd technoleg gyfreithiol i wneud yn siŵr bod ganddynt y sgiliau sydd eu hangen i barhau'n gystadleuol nawr ac yn y dyfodol.Bydd Prifysgol De Cymru a Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnwys eu cymwyseddau yn y modiwlau ymarferol o'u cwricwla, gan sicrhau fod gan fyfyrwyr y sgiliau digidol hollbwysig yn ogystal â'r arbenigedd academaidd sy'n berthnasol i'r lleoliad gwaith modern.