Sector Cyhoeddus

Public Sector

Mae dros chwarter o'r gweithlu yng Nghymru yn gweithio i'r sector cyhoeddus. Mae'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn sylweddol ar lefel leol, cenedlaethol a ledled Prydain.

Llywodraeth Cymru  yw Llywodraeth Ddatganoledig Cymru.  Mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys y Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, Dirprwy Weinidogion a'r Cyngor Cyffredinol.  Mae'r rhain yn cael eu cefnogi gan weision sifil sy'n gweithio ar draws meysydd datganoledig, gan gynnwys iechyd, addysg a'r amgylchedd.

Mae gan Lywodraeth Cymru swyddfeydd ledled Cymru gyda safleoedd yng Nghaerdydd, Merthyr Tudful, Aberystwyth a Llandudno.

Mae gan Lywodraeth y DU  nifer o swyddi hefyd yn Ne Cymru.  Mae pencadlys yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau(DVLA), Tŷ'r Cwmnïau a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol(ONS) pob un ohonynt yn Ne Cymru.  Mae'r ONS wedi lansio eu Campws Gwyddor Data yn eu prif swyddfa yng Nghasnewydd.  Y nod yw creu arbenigedd sy'n arwain y byd ym maes gwyddor data; gan ddefnyddio data sylweddol iawn i roi cipolwg i lywodraeth, ymchwilwyr a busnesau ledled Prydain ac yn lleol.

Mae'r DU wedi cyhoeddi yn ddiweddar y bydd bloc o swyddfeydd yn y datblygiad amlwg yn y Sgwâr Canolog yng Nghaerdydd yn cynnwys dros 4,000 o weision sifil.  I agor yn 2020, bydd rhan fwyaf y staff o'r CThEM, ond bydd adrannau ac asiantaethau eraill o lywodraeth Prydain yn rhannu'r swyddfeydd.