Yswiriant

Insurance

Mae'r diwydiant yswiriant yng Nghymru yn ffynnu.  Mae Admiral yn llwyddiant lleol - wedi datblygu o fusnes bychan yng Nghaerdydd i ddod yn gwmni FTSE 100 ac yn un o brif gwmnïau yswiriant Prydain. Mae llwyddiant Admiral yn deillio o'u hymdrechion parhaus i arloesi.  Mae'r ysbryd arloesol i'w weld o fewn nifer o gwmnïau yswiriant yn yr ardal; Cymru yw canolfan Ewrop ar gyfer cyfuno cwmnïau yswiriant ar-lein gyda darparwyr megis Moneysupermarket, GoCompareConfused.com ag Compare the Market.

Mae Atradius yn gwmni yswirant credyd amlwg o fewn y fasnach fyd-eang sydd wedi dewis Bae Caerdydd fel eu pencadlys ym Mhrydain ac Iwerddon.  Mae eu swyddfa yng Nghaerdydd o bwysigrwydd strategol allweddol, gan ei bod yn cynnwys data y grŵp a'u swyddogaethau TG canolog, gan gefnogi 158 o swyddfeydd ledled y byd.

Caiff y sector yswiriant ei gryfhau gan arbenigedd Cymru ym maes gwyddor data. Mae sefydliadau fel Canolfan Ymchwil Arloesedd Prifysgol Caerdydd a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol gyda'u pencadlys yng Nghymru yn llunio partneriaethau gyda cwmnïau lleol i gyflawni gwaith ymchwil arloesol.  Mae gan gwmnïau yswiriant yng Nghymru weithlu medrus hefyd.  Mae Acorn yn ddarparwr hyfforddiant achrededig gyda CII yng Nghasnewydd.  Maent ar hyn o bryd yn darparu prentisiaethau yswiriant i gleientiaid lleol gan gynnwys Arthur J Gallagher a Zurich.   

Y manteision o angori yng Nghymru

Mae grŵp Admiral yn gwmni yswiriant anferth sydd ar restr 100 cwmni’r FTSE. Mae pencadlys y cwmni yng Nghaerdydd, ac mae holl weithrediadau Prydeinig y cwmni – gwerth dros £4biliwn – wedi’u lleoli yng Nghymru.

Darllenwch yr astudiaeth achos