Cymorth a Chyngor

Support and Advice

Gallwn helpu busnesau ariannol a phroffesiynol i sefydlu a datblygu yng Nghymru.

Datblygu eich gweithlu

Mae Prentisiaethau ar gael yng Nghymru ar gyfer gwasanaethau ariannol a phroffesiynol.  Maent yn canolbwyntio ar ddarparu sgiliau lefel uwch mewn meysydd fel cyfrifydda, bancio, cwmnïau canolfannau cyswllt, dadansoddi data, yswiriant, TG a gwasanaethau cyfreithiol.

Mae Rhaglen Graddedigion y Sector  yn fenter unigryw ble y mae cwmnïau ariannol amlwg yn cydweithio i feithrin y graddedigion gorau er lles y sector yn y dyfodol.

Mae'r Porth Sgiliau yn rhoi gwybodaeth am raglenni a meysydd o gymorth eraill.


Technoleg a Gwyddoniaeth

Mae prifysgolion a cholegau Cymru yn cynnal gwaith ymchwil arloesol sy'n ail-ddiffinio yr hyn sy'n bosibl ym myd busnes. Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu ichi gael mynediad i'r sgiliau a'r arbenigeddau academaidd hyn.

Mae rhaglen Smart Cymru yn rhoi cyllid ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu yn ogystal â chefnogi partneriaethau cydweithredol gyda sefydliadau ymchwil.

Mae Cyflymu Cymru yn helpu busnesau i sicrhau cyflymder band eang cyflym iawn ac yn helpu busnesau i fanteisio i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol.


Cyllid busnes

Mae amrywiol grantiau busnes, benthyciadau a chyllid arall ar gael y gallai eich busnes fod yn gymwys ar eu cyfer. Mae ein tudalennau cyllid busnes yn helpu ichi ddod o hyd i'r rhai mwyaf addas.