Dod o hyd i Leoliad Gwaith

Find Workspace

Mae eiddo busnes yng Nghymru i'w gael am gost cystadleuol ac amrywiol.

Mae ein Cronfa Ddata Eiddo yn dangos amrywiol swyddfeydd masnachol a thir ar gael i'w werthu a'i rentu ledled Cymru.

Ardaloedd menter

Mae wyth o ardaloedd menter ledled Cymru, pob un ohonynt yn rhoi'r cyfle i gael lleoliad gyda busnesau sefydledig eraill, i ddefnyddio cadwyni cyflenwi a manteisio ar brosiectau strategol allweddol.  Mae'r rhain yn cynnwys ardal fenter Caerdydd Canolog, ardal fusnes sy'n datblygu'n gyflym, sy'n canolbwyntio ar y sector ariannol a phroffesiynol.  


Rhannu Safleoedd Gweithio

Mae rhannu safleoedd gwaith yn dod yn boblogaidd ledled Cymru er mwyn darparu cyfleusterau ar y cyd i entrepreneuriaid, gweithwyr llawrydd a busnesau newydd, cymuned sydd â'r un dyheadau, a chymorth arbenigol.  Mae'r prif gwmnïau yn cynnwys:

  • Indycube - Gweithdai a swyddfeydd Indycube ledled Cymru
  • TechHub Abertawe - Mae adeilad wedi'i gynllunio'n arbennig yn cynnig lle i dros gant o denantiaid.
  • Tramshed - Swyddfeydd i'w rhannu ar gyfer busnesau technegol a chreadigol yng Nghaerdydd.
  • Canolfan ICE - Swyddfeydd Canolfan Arloesi Menter Cymru (ICE) a lleoliad gweithio i'w rannu yng Nghaerffili.