Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd a Gwerth “Cymreictod”

Gwerth Cymreictod

Mewn ymateb i fanwerthwyr a oedd am gael y gorau o’u cynnyrch rhanbarthol yn 2016, comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwil fanwl ymysg siopwyr ledled y DU er mwyn deall yn well werth “Cymreictod” iddynt. Defnyddiwyd methodoleg ddibynadwy i gynnal yr ymchwil er mwyn darparu tystiolaeth gadarn o blaid rhestru cynhyrchion o Gymru yn unol â’r hyn y mae siopwyr o Gymru a’r DU yn ei gysylltu â bwyd a diod o Gymru.

Value of Welshness

 

Cyflwyniad Gwerth Cymreictod (Saesneg yn unig)

Cewch weld yr adroddiad Gwerth Cymreictod isod:

icon

 Bwyd a Diod o Gymru mewn Atyniadau Ymwelwyr

Comisiynwyd yr astudiaeth gan Lywodraeth Cymru a oedd eisiau cael gwell dealltwriaeth o’r graddau y mae bwyd a diod o Gymru yn cael eu darparu mewn atyniadau ymwelwyr yng Nghymru; eu rhesymau am wneud hynny / am beidio â gwneud hynny; ac i ba raddau mae ymwelwyr yn dymuno prynu cynnyrch lleol o Gymru.