Tueddiadau Bwyd a Diod 2018

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn dadansoddi, er mwyn deall y farchnad adwerthu, i weld cyfleoedd i ddatblygu yn y dyfodol ac i roi gwaelodlin o ddata’r farchnad i gwmnïau bwyd a diod yng Nghymru.

Rydym wedi prynu data Kantar Worldpanel ers 2015; a bellach wedi dechrau prynu Globaldata; ac eleni rydym wedi prynu data sy'n cynnwys:

Kantar World Panel
  • Perfformiad categorïau mewn dros 300 o sectorau Bwyd a Diod
  • Adolygiad o'r Farchnad y Tu Allan i'r Cartref - Prydain o gymhau â Chymru
  • Adolygiad o gategori gwerthiant Prydain o gymharu â Chymru

Globaldata: Dyma wasanaeth data sylfaen a chofnodi bwyd bydeang, mae'r data yn ddefnyddiol i unrhyw gwmni sy'n bwriadu allforio:

  • Mynediad i 50 o wledydd a rhan fwyaf o ddata y categori.
  • Mynediad i ddata trwy wneud cais drwy unrhyw un o'r clystyrau/canolfannau technoleg bwyd.

Cadwch y Dyddiad: Trosglwyddo Gwybodaeth Protein Gwyrdd

Nod y digwyddiad hwn yw trafod materion allweddol sy'n ymwneud â ffynonellau protein, gyda mewnwelediadau gwerthfawr i agweddau defnyddwyr ac i archwilio rhai o'r proteinau arall sydd ar gael yn cynnwys chwyn môr ac algâu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mae’r data categorïau sylfaen ar gael trwy unrhyw un o Glystyrau Llywodraeth Cymru a chanolfannau technoleg bwyd :

Cysylltiadau’r rhaglen glystyrau:

Cyflwyniad gan Kantar 2018

Teitl

Awdur

Disgrifiad Byr

Cyflwyniad

Ein Cenedl y Tu Allan i'r Cartref

Chris Hayward

Data ar brynu bwyd a diod gan y defnyddiwr pan y tu allan i'r cartref

Tu Allan i'r Cartref Chwefror 2018 (Saesneg yn unig)

Data yr is-sector yng Nghymru

Kantar

Dadansoddiad Kantar o'r prif is-sectorau bwyd a diod yng Nghymru

Manwerthu Kantar Dec DEFRA Chwefror 2018 (Saesneg yn unig)

Diweddariard Bwyd a Diod - Cyfanswm Prydain Fawr a Chymru

Chris Hayward

Dadansoddiad Kantar o ddiweddariad groser - DU yn erbyn Cymru

Cyflwyniad Kantar ar gyfer cynhadledd Tuck In (Saesneg yn unig)

Cyflwyniadau gan Kantar yn Blas Cymru 23ain o Fawrth 2017

Teitl

Awdur

Disgrifiad Byr

Cyflwyniad

Ein Cenedl y Tu Allan i'r Cartref

Chris Hayward

Data ar brynu bwyd a diod gan y defnyddiwr pan y tu allan i'r cartref

Ein Cenedl y Tu Allan i'r Cartref - Cymru (Saesneg yn unig)

Ennill yn maes Manwerthu

Fraser McKevitt

Data ar berfformiad o ran prynu bwyd a diod yn sector manwerthu

Ennill yn maes Manwerthu - Blas ar Gymru (Saesneg yn unig)

Ymddygiad o ran Defnyddio

Giles Quick

Trosolwg o ymddygiadau defnyddwyr sy'n gysylltiedig â phrynu bwyd a diod - Cymru o gymharu â gweddill y DU

Ymddygiad o ran Defnyddio (Saesneg yn unig)

Data yr is-sector yng Nghymru

Kantar

Dadansoddiad Kantar o'r prif is-sectorau bwyd a diod yng Nghymru

Sleidiau categori DEFRA Cymru DU - Chwefror 2017 (Saesneg yn unig)


 


Cipolwg

Cipolwg byr yn cyflwyno tueddiadau defnyddwyr Kantar, byr a chryno yn cynnwys sawl thema - data yn cymharu perfformaid Cymru yn erbyn DU.

2018

2017