Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Bara Henllan

Sector : 
Pobi

Mae Bara Henllan yn bopty sydd wedi’i leoli yn Ninbych, Gogledd Cymru. 

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru maent yn tyfu’r busnes mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys allforio.

Henllan Bread logo
Video Details
 
Bara Henllan