Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Bragdy Mws Piws

Sector : 
Diodydd

Mae Bragdy Mws Piws, a sefydlwyd yn 2005, yn ficro-fragdy 40 baril arobryn ym Mhorthmadog.

Mae’n cynhyrchu pum cwrw arferol mewn fformatau casgen gyflyrol a photeli.

Purple Moose Brewery Logo
Video Details
 
Bragdy Mws Piws

Mae gwahanol fathau o gwrw tymhorol hefyd ar gael ar adegau arbennig o’r flwyddyn. Yn 2014 agorodd Mws Piws siop ym Mhorthmadog, gan gynnig teithiau o’r bragdy i ddangos sut mae’r cwrw’n cael ei wneud a chaiff ymwelwyr flasu peth o’r cynnyrch. Yn dilyn derbyn grant gan Lywodraeth Cymru cawsant gyfle i ddechrau’r busnes a sefydlu’r bragdy, ac fe gawsant fwy o gefnogaeth ariannol ar gyfer hyfforddi staff a theithiau tramor er mwyn ceisio datblygu’r farchnad allforion.

Image: 
Lawrence at bar - Purple Moose
Image: 
Bottles - Purple Labels