Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Calbee UK

Sector : 
Cynnyrch Bwyd Arall

Mae Calbee yn un o’r prif gynhyrchwyr byrbrydau yn Siapan ac fe’i sefydlwyd yn 1949. 

Yn 2014 ffurfiwyd Calbee (UK) Ltd gan greu dewis o fyrbrydau sawrus iachus ac fe agorwyd canolfan gynhyrchu yng Nglannau Dyfrdwy yn 2015.

Case Study_Calbee
Video Details
 
Calbee UK

Derbyniodd Calbee gefnogaeth ariannol sylweddol gan raglen ‘Mewn Fuddsoddwyr i Gymru’ Llywodraeth Cymru. Roedd y gefnogaeth yn cynnwys cymorth i ddod o hyd i adeiladau, gweithio gyda cholegau lleol i gynnig hyfforddiant a datblygiad, cefnogaeth ariannol ar ffurf buddsoddi i greu swyddi yng Nghymru. Mae Calbee yn arwydd gwych o sut mae Cymru wedi dod yn rhan o’r farchnad fwyd fyd-eang erbyn hyn.

Image: 
Case Study_Calbee
Image: 
Case Study_Calbee