Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Charcutier Ltd

Sector : 
Cig

Bu Illtud Dunsford a’i deulu yn magu, halltu ac awyr sychu cigoedd ar eu fferm yng Nghwm Gwendraeth ers canrifoedd ac maent yn cynhyrchudewis arbennig o selsig porc traddodiadol a chig moch awyrsych wedi’i halltu â llaw. 

Mae eu holl gynhyrchion yn organig a chaiff eu moch eu bwydo ar borthiant arbennig heb fod yn GM a chânt eu magu yn ôl y safonau llesiant uchaf.

Charcutierltd logo
Video Details
 
Charcutier Ltd

Derbyniodd Illtud Gymorth Busnes gan Lywodraeth Cymru oedd yn cynnwys mentora a chymorth gyda gwaith datblygu a roddodd gyfle iddynt wella eu rheolaeth o’r busnes. Cawsant grant hefyd i helpu adeiladu uned brosesu bwrpasol sydd wedi’u galluogi i ddatblygu eu busnes ymhellach.  Helpodd Illtud i sefydlu enw bwyd â gwarchodaeth Ewropeaidd ar gyfer ei ‘Borc Cymreig Pedigri a Fagwyd yn Draddodiadol.’

Image: 
Charcutierltd
Image: 
carmarthen_foodfair