Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Clystyrau Bwyd a Diod

Sector : 
Astudiaethau Achos

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu tri grŵp clwstwr o fewn y sector Bwyd a Diod yng Nghymru, Clwstwr Bwydydd Da, Maeth, a Bwyd Môr.

Mae pob un grŵp Clystyrau yn cynnwys nifer o gwmniau bwyd a diod perthnasol sy’n cyfarfod yn rheolaidd, gyda’r bwriad o helpu’r cwmniau hynny i ddatblygu eu busnesau.