Bara Henllan

Logo Bara Henllan

Mae Bara Henllan yn bopty sydd wedi’i leoli yn Ninbych, Gogledd Cymru. 

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru maent yn tyfu’r busnes mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys allforio.

Sectorau: Pobi