Brexit

Bydd angen i fusnesau bwyd yng Nghymru sy'n masnachu gyda'r UE wneud newidiadau os na fydd Brexit ar gael. Am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod a ydych chi'n barod ewch i: https://www.gov.uk/guidance/the-food-and-drink-sector-and-preparing-for-eu-exit (Saesneg yn unig)