Welsh Government

Cymorth technegol

Mae gennym fwy o gymorth technegol i helpu busnesau i dyfu yng Nghymru. Mae Canolfannau Arloesi’n rhoi cymorth ymarferol gyda phrofi, gwerthuso a datblygu cynnyrch newydd, ac mae tîm penodol yn delio â chynlluniau Ymchwil a Datblygu yn y DU ac Ewrop, trosglwyddo gwybodaeth, a heriau masnachol - fel canfod y pecynnau a’r labeli iawn.


Picture of people preparing meat

Eich helpu i ddatblygu cynnyrch llwyddiannus

Wrth gynhyrchu bwyd heddiw, rhaid i’r cynnyrch fodloni craffu manwl gan gyrff swyddogol heb sôn am y defnyddwyr eu hunain. Yng Nghymru, rydym yn ymdrechu i sicrhau bod gweithgynhyrchwyr bwyd yn cyrraedd ac yn cynnal y safonau llym drwy eu cefnogi gyda'r arbenigedd technegol i sefydlu a datblygu cynnyrch llwyddiannus. 

Mae gweithwyr proffesiynol ac academyddion blaenllaw yn gweithio yn ein Canolfannau Bwyd, ac yn cynnig yr ystod lawn o gymorth technegol i gynhyrchwyr bwyd er mwyn iddynt gael mantais gystadleuol a sicrhau eu bod yn cyflenwi’r hyn mae adwerthwyr ac arlwywyr am eu cael.  


Lleihau Gwastraff, Dŵr a Egni

Gallai eich busnes chi leihau costau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai a lleihau gwastraff.

Ewch i wefan WRAP am wybodaeth ar gyfleoedd i wella defnydd effeithion adnoddau.