Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cynnyrch Bwyd Arall

Diwydiant Cynhhyrchion Bwyd Stor Cymru

Ym Mehefin 2015 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru werthusiad o Ddiwydiant Bwyd a Diod Cymru fesul is sector. Un o’r is-sectorau amlycaf oedd ‘Cynnyrch Bwyd Arall’. Penderfynwyd fod angen archwilio’r is sector hon yn fanylach.

Ffeithiau Allweddol - Diwydiant Cynhyrchion Bwyd Stôr Cymru

 

 


Cynnyrch Bwyd Arall

Cliciwch yma i weld yr adroddiad terfynol