Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Ffeithiau allweddol

Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio – dyna faint a darlun o’r sector yng Nghymru. Mae wedi bod yn tyfu’n sylweddol ac yn parhau i wneud hynny.

Ystadegau pwysig y diwydiant

Byddwch yn barod i gael eich synnu gan yr ystadegau. Dyma ddetholiad o’r prif ffigurau o ran yr hyn y mae’r sector bwyd a diod yng Nghymru yn ei gynrychioli: