Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Mae gennym weithlu medrus, cyfleusterau blaengar, cadwyn gyflenwi aeddfed, cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd ac academyddion ac ymchwilwyr sy’n gwthio ffiniau technoleg bwyd – popeth ar gyfer datrysiad priodol.

picture of money
Cael gafael ar gyllid
Y lefel uchaf o gymorth ariannol a grant yn y DU.
Picture of a factory
Cael gafael ar eiddo
Eiddo diwydiannol neu unedau bwyd? Mae Cymru’n hynod gystadleuol o ran cost.
Logo Canolfannau Arloesi Cymru
Canolfannau arloesi
Food centres provide technical support and help with product developmentMae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu...
Picture of Welsh landscape
Ymsefydlu yng Nghymru
Mae rhai o enwau mwyaf y diwydiant yn ffynnu yma yng Nghymru
Enwau bwyd gwarchodedig
Enwau bwyd gwarchodedig
Mae modd gwarchod cynnyrch bwyd a diod unigryw Cymru dan ddeddf Ewropeaidd
Picture of a calculator
Rhedeg eich busnes
Ein 10 Canllaw gorau i’ch helpu i redeg busnes llwyddiannus
Picture of people working around a table
Rhaglenni cymorth
Cymru’n darparu cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd – popeth i fusnes dyfu.
Picture of people preparing meat
Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant
Y cymorth sydd ar gael i helpu’ch busnes i dyfu yng Nghymru
Dathlwch Bwyd a Diod Cymru
Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.
Dathlwch Bwyd a Diod Cymru
BlasCymru/TasteWales
BlasCymru/TasteWales 2019
Digwyddiad masnach rhyngwladol yn dangos bwyd a diod o Gymru i’r byd
Picture of skyscrapers
Allforio
Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.