Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.  Mae gennym weithlu medrus, cyfleusterau blaengar, cadwyn gyflenwi aeddfed, cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd ac academyddion ac ymchwilwyr sy’n gwthio ffiniau technoleg bwyd – popeth ar gyfer datrysiad priodol.  

Rhaglenni cymorth

Cymru’n darparu cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd – popeth i fusnes dyfu.

Canolfannau arloesi

Logo Canolfannau Arloesi Cymru

Food centres provide technical support and help with product developmentMae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu cynnyrch.

Allforio

Picture of skyscrapers

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.