Am ragor o wybodaeth gweler Digwyddiadau Masnach / Rhaglen Ymweliadau y DU a Rhyngwladol 2020 - 2021

Newyddion diweddaraf ynghylch Rhaglen Ddigwyddiadau yr Is-adran Fwyd  2020 / 2021

Dyma’r newyddion diweddaraf ynghylch ein Rhaglen Ddigwyddiadau 2020/2021:

  • Mae Ffair Bwyd Arbenigol 2020, oedd i’w gynnal 6 – 8 Medi, wedi ei ganslo.
  • SIAL 2020 – cynhelir y digwyddiad ar y dyddiadau gwreiddiol o’r 18 – 22 Hydref 2020 ond fel digwyddiad llai yn cynnwys elfennau rhithiol – mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio bod yn bresennol yn SIAL 2020.
  • PLMA, Chicago  o’r 15 – 17 Tachwedd 2020 – mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad i beidio bod yn bresennol yn PLMA, Chicago 2020

 

  • Gulfood 2021 – 21 – 25 Chwefror 2021 – mae’r digwyddiad yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd a byddwn yn rhoi rhagor o newyddion maes o law.

Share this page

Print this page