Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Speciality and Fine Food Fair, Llundain

Mae recriwtio ar y gweill, nodwch y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich ffurflen cais i arddangos yw'r Mai 8, 2017.

Mae recriwtio ar y gweill erbyn hyn i arddangos gyda Llywodraeth Cymru o dan faner Bwyd a Diod Cymru yn sioe Ffair Bwydydd Da ac Arbenigol, Lundain 3 - 5 Medi 2017.

Cliciwch yma am manylion llawn y pecyn stodin a'r costau ac am eich ffurflen gais i arddangos ar y stondin.

Share this page: