BlasCymru/TasteWales 2019

Digwyddiad masnach cenedlaethol a rhyngwladol, a chynhaledd sy’n dwyn ynghyd cefnogwyr blaenllaw yn y diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru, a sy’n darparu cyfle ar gyfer prynwyr a chynhyrchwyr i ddatblygu busnes newydd.

BlasCymru.com

Cymrwch olwg ar ddigwyddiad cyntaf BlasCymru/TasteWales a wnaeth arddangos bwyd a diod o Gymru i’r byd 

Astudiaethau Achos - BlasCymru 2017