Cynllun Dynodi Daearyddol y DU

Ar hyn o bryd mae 16 o gynhyrchion o Gymru sydd â statws Enwau Bwyd a Warchodir gan yr Undeb Ewropeaidd.

European Protected Name   Cym

Rydym yn annog ac yn cefnogi  ceisiadau am Statws Enwau Bwyd Gwarchodedig gan yr holl is-sectorau yng Nghymru mewn modd gweithredol, ac rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a phartneriaid i hyrwyddo'r rhaglen allweddol hon i gefnogi diwydiant bwyd a diod Cymru.

O 29 Mawrth 2019 bydd Cynllun Dynodiadau Daearyddol y DU (UKGI) yn cael ei sefydlu yn y DU.  Bydd hyn yn cynnwys logos newydd a phrosesau ar gyfer gwneud cais am statws Dynodiad Daearyddol yn y DU. Bydd y cynllun newydd yn golygu y bydd y DU yn bodloni'r gofynion i ymuno â'r cynllun Enwau Bwyd a Warchodir gan yr Undeb Ewropeaidd fel aelod trydedd wlad, a chyflawni rhwymedigaethau'r DU ar gyfer Sefydliad Masnach y Byd

Bydd gan y cynlluniau'r un enwau ag sydd gan dri chynllun cyfredol yr UE:

  • Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO)
  • Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI)
  • Gwarant Arbenigedd Traddodiadol (TSG)

Bydd holl gynhyrchion y DU sy'n bodoli eisoes sydd wedi'u cofrestru o dan gynlluniau Dynodiadau Daearyddol yr UE yn cael statws Dynodiadau Daearyddol y DU, a byddant yn parhau i gael eu gwarchod yn y DU.   

Bydd ceisiadau ar gyfer cynhyrchion newydd sy'n ceisio gwarchod cynhyrchion newydd yn gallu gwneud cais i gynllun perthnasol y DU. Bydd y cynlluniau ar agor i gynhyrchwyr yn y DU, yn yr UE ac mewn gwledydd nad ydynt yn yr UE.

Bydd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn cyhoeddi canllawiau ar sut i wneud cais i gynlluniau Dynodiadau Daearyddol y DU ym mis Mawrth 2019, ac maent yn darparu gwybodaeth am newidiadau i labelu bwyd ar ôl Brexit.

I gael gwybodaeth am wneud cais am Ddynodiadau Daearyddol y DU neu statws gwarchodedig cysylltwch â FoodDivisionalBusiness@gov.wales

Cewch gwybodaeth yma ynghylch Cynllun Enw Bwyd Gwarchodedig Ewropeaidd 

 

Enwau bwyd gwarchodedig

Mae modd gwarchod cynnyrch bwyd a diod unigryw Cymru dan ddeddf Ewropeaidd