Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Wrth i uchafbwynt y calendr amaethyddol agor ei ddrysau’r wythnos hon, cyhoeddodd Bwyd a Diod Cymru ffigyrau yn...

Derbyniodd naw gŵyl bwyd a diod ledled Cymru arian gan Lywodraeth Cymru i helpu cefnogi eu digwyddiadau a chryfhau...

Mae rhai o brif fusnesau bwyd môr Cymru wedi croesi’r Môr Celtaidd yr wythnos hon gyda’r bwriad o ddysgu ffyrdd...

Mae pymtheg cwmni bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynd ar ymweliad datblygu masnach â Denmarc a Norwy er mwyn...

Wrth i gynhyrchwyr o Gymru baratoi i fynd i EXPO Byd-eang Bwyd y Môr Brwsel (Brussels Seafood Global EXPO), heddiw,...

Bwyd & Diod Cymru – Stondinau: N150, P150 & P160 yn Neuadd 6

...

Gor
3
2016

Gŵyl Fwyd Môr Bae Ceredigion

Sun 3 Jul 2016 - Sun 3 Jul 2016 - Harbŵr Aberaeron, Ceredigion

Mae Gŵyl Fwyd Môr Bae Ceredigion wedi tyfu i fod yn un o uchafbwyntiau'r calendr bwyd yng Nghymru ac mae sawl mil o bobl yn disgwyl i heidio i ochr y cei yn yr haf i weld a blasu'r gorau o bwyd môr lleol, pysgod a chynnyrch eraill.

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol