Welsh Government

Bwyd a Diod Cymru - Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.

Picture of piece of meat
Sectorau bwyd
Mae’r amrywiaeth o gynnyrch sy’n dod o Gymru’n sylweddol.
Food and Drink Wales-Action Plan Cover cymraeg
Cynllun Gweithredu
Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredy ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020
Logo Canolfannau Arloesi Cymru
Canolfannau arloesi
Food centres provide technical support and help with product developmentMae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu...
Picture of a market
Twristiaeth bwyd
Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.
Picture of skyscrapers
Allforio
Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.
Training and skills image
Canolfannau arloesi
Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.
Picture of Welsh landscape
Ymsefydlu yng Nghymru
Mae rhai o enwau mwyaf y diwydiant yn ffynnu yma yng Nghymru
Picture of money
Ffeithiau allweddol
Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio...
Newsletter
Newsletter
Sign up for the Food and Drink Wales newsletter
Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi
Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.
Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi


Digwyddiadau

Mehefin 25th 2017
Hoffem eich gwahodd i gymryd than mewn ymweliad datblygu masnach bwyd a diod yn Milan, Yr Eidal ar ran Llywodreath Cymru. Cliciwch yma am mynylion llawn
Mehefin 28th 2017
Galw ar bob busnes bwyd a diod! Ymunwch â Cyflymu Cymru i Fusnesau am ddosbarth meistr rhyngweithiol pedair awr o hyd sydd wedi'i gynllunio'n benodol i fusnesau sy'n gweithredu yn...
Mehefin 6th 2017
Nod y cwrs undydd hwn yw helpu cwmnïau i wneud penderfyniadau gwybodus am lwybrau addas i farchnad yn seiliedig ar y materion sydd fwyaf pwysig iddynt. Dosbarth Meistr Asiantau a...