Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Mae pedwar ar ddeg o brif gwmnïau bwyd a diod Cymru yn paratoi eu nwyddau i fod yn rhan o’r ymweliad masnach bwyd a...

Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn gobeithio am fwy o lwyddiant wrth fynychu’r Ffair Bwyd Gorau Arbenigol, prif...

Bydd cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn adeiladu ar eu llwyddiant trwy arddangos yn y Speciality & Fine Food Fair,...

Wrth i uchafbwynt y calendr amaethyddol agor ei ddrysau’r wythnos hon, cyhoeddodd Bwyd a Diod Cymru ffigyrau yn...

Hyd
19
2016

Gwyliau Bwyd - Adeiladu ar Lwyddiannau

Wed 19 Oct 2016 - Wed 19 Oct 2016 - Gwesty Caer Beris, Llanfair Ym Muallt

Yn dilyn Cynhadledd Gwyliau Bwyd a gynhaliwyd yn Llanfair Ym Muallt ddechrau'r flwyddyn a'r adborth a dderbyniwyd, rwy'n bwriadu cynnal ail gynhadledd

Tag: Digwyddiadau

Med
3
2016

Gŵyl Fwyd a Chymuned Y Drenewydd

Sat 3 Sep 2016 - Sun 4 Sep 2016 - Y Drenewydd

Gŵyl Fwyd a Chymuned Y Drenewydd yw'r unig ŵyl o'i fath yng Nghanolbarth Cymru sydd am ddim . Mae ganddi gymysgedd blasus o gynnyrch lleol , cerddoriaeth , gweithgareddau i blant a chyfranogiad cymunedol .

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol