Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Mae cynhyrchwyr bwyd a diod uchelgeisiol o bob rhan o Gymru’n cael eu hannog i fynychu cynhadledd fydd yn edrych ar...

Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynychu un o brif arddangosfeydd bwyd y byd ym Mharis y mis yma (16-20...

Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynychu un o brif arddangosfeydd bwyd y byd ym Mharis, Salon...

Lansio cynnyrch newydd i fynd i’r afael â llesgedd ymhlith pobl hŷn

Mae'r cwmnïau o Gymru, Nimbus Foods a Dairy Partners Wales, wedi cyhoeddi gwerth oddeutu £2 miliwn o fusnes...

Mae pedwar ar ddeg o brif gwmnïau bwyd a diod Cymru yn paratoi eu nwyddau i fod yn rhan o’r ymweliad masnach bwyd a...

Maw
19
2017

Arddangosfa Bwyd a Diod Rhyngwladol (IFE)

Sun 19 Mar 2017 - Wed 22 Mar 2017 - ExCel, Llundain

IFE 2017 (Arddangosfa Bwyd a Diod Rhyngwladol) yw'r sioe fasnach mwyaf a'r pwysicaf  ar gyfer bwyd a diod yn y DU. Mae'r arddangosfa sy'n cael ei chynnal bob dwy flynedd, yn denu prynwyr o bob cwr o'r Wlad.

Mwy o wybodaeth i ddilyn

Tag: Digwyddiadau

Chw
26
2017

Gulfood, Dubai

Sun 26 Feb 2017 - Thu 2 Mar 2017 - Canolfan Fasnach y Byd, Dubai

Mae dros 90,000 o brynwyr yn mynychu Gulfood i ddod a detholiad eang o fwyd a diod i dros 160 o wledydd.

Mwy o wybodaeth i ddilyn

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol