Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Bydd un o’r dirprwyaethau masnach mwyaf erioed o Gymru yn gadael y mis yma i fynychu un o arddangosfeydd bwyd a diod...

Wrth edrych ymlaen at ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi 2017, mae adran Bwyd a Diod Cymru Llywodraeth Cymru wedi lansio...

Mae deuddeg cwmni yn cynrychioli diwydiant bwyd a diod Cymru yn paratoi i ymweld â Gwlad Belg a’r Iseldiroedd y mis...

Mae erlyniad diweddar gan Lywodraeth Cymru yn ein hatgoffa dylai pawb roi blaenoriaeth i gydymffurfio â’r safonau...

Mae cynhadledd ddiweddar yng Nghaerdydd oedd yn anelu at sicrhau mwy o fuddsoddi yn niwydiant bwyd a diod Cymru wedi...

Ebr
27
2017

Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru - Gogledd Cymru

Thursday 27 April 8.30am 2017 - Canolfan Bwyd Cymru Bodnant, Furnace Farm, Tal-y-cafn, Conwy LL28 5RP

Bydd y dosbarth meistr un diwrnod hwn yn helpu mynychwyr deall sut y dylen nhw osod a rheoli prisiau allforio ar gyfer eu cynnyrch a gwasanaethau ar draws marchnadoedd rhyngwladol.
 

Tag: Digwyddiadau

Maw
10
2017

Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru - De Cymru

Friday 10 March 9.30am 2017 - Gwesty St Mary's, St Mary's Hill, Pengoed, Pen-y-bont at Ogwr CF35 5EA

Bydd y dosbarth meistr un diwrnod hwn yn helpu mynychwyr deall sut y dylen nhw osod a rheoli prisiau allforio ar gyfer eu cynnyrch a gwasanaethau ar draws marchnadoedd rhyngwladol.
 

Tag: Digwyddiadau

Maw
23
2017

BlasCymru/TasteWales - Cylchlythyr Rhif 2

Thursday 23 March 9am to Friday 24 March 5pm 2017 - Celtic Manor, Casnewydd

BlasCymru/TasteWales, a drefnir gan Bwyd a Diod Cymru, bydd y digwyddiad a chynhadledd masnach bwyd a diod mwyaf y wlad erioed, gan ddwyn ynghyd cynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol