25 o gwmnïau sy’n rhan o Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru wedi’u cydnabod ar restr o 50 cwmni technoleg gorau Cymru

Mae 25 o gwmnïau, sy’n rhan o Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru, yn ymddangos ar restr BusinessCloud o 50 Cwmni Technoleg gorau Cymru  ar gyfer 2020, y nifer mwyaf erioed o gwmnïau o Gymru i ymddangos ar y rhestr.

 

Lluniwyd y rhestr gan gyfuniad o banel beirniadu annibynnol a mwy na 1,300 o bleidleisiau gan ddarllenwyr.

Ymhlith cleientiaid y rhaglen i ymddangos ar y rhestr y mae Biopaxium Technologies. Mae’r cwmni o Wrecsam, sy’n cynhyrchu dewis amgen i blastigau mewn prydau parod, yn ymddangos ar frig y rhestr o gwmnïau technoleg mwyaf arloesol y wlad.
 

Busnesau eraill sy’n elwa ar y Rhaglen Cyflymu Twf ac sy’n ymddangos ar y rhestr yw Health and Her , One Team Logic, Paperclip a chwmni arbenigol Delio. Mae tîm Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru yn falch iawn o weld cymaint o gleientiaid yn cael eu cydnabod am eu harloesedd a’u potensial i dyfu.

Roedd y panel beirniadu yn cynnwys Gino Brancazio, rheolwr ymgysylltu ag entrepreneuriaid Cymru, Tech Nation, Caroline Thompson, Pennaeth Partneriaethau, The Alacrity Foundation, Tom Fox, arweinydd twf technegol, KPMG a Jonathan Symcox, golygydd, BusinessCloud.

Dywedodd Jonathan Symcox:
“Yn BusinessCloud ein nod yw rhoi sylw i gwmnïau o bob maint sy’n gwneud pethau gwych ym maes technoleg. Mae ein rhestr gyntaf o 50 cwmni technoleg gorau Cymru yn hoelio sylw ar yr amrywiaeth eang o dechnolegau sy’n torri tir newydd sy’n cael eu datblygu yn y wlad.

 

“O gwmnïau sy’n cynnig dewisiadau amgen i blastig i gwmnïau sydd ar flaen y gad ym maes Technoleg Iechyd, Technoleg Cyllid, cwmnïau sy’n arbenigo mewn roboteg a sawl maes arall, mae arloesedd yn amlwg yn fyw yng Nghymru.”

 

Dyma’r rhestr lawn o gwmnïau, yn eu trefn, sy’n rhan o Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru sy’n ymddangos ar y rhestr o 50 cwmni technoleg gorau Cymru:

1. BioPaxium Technologies, Wrecsam

2. Rescape Innovation, Caerdydd

5. Health and Her, Caerdydd

6. Signum Health, Caerffili

7. Urban Intelligence, Caerdydd

9. Amplyfi, Caerdydd

13. Hexigone, Baglan

14. miFuture, Pontypridd

15. Delio, Caerdydd

19. Vortex IoT, Abertawe

21. We Build Bots, Caerdydd

24. Kinderly, Casnewydd

25. Awen Collective, Caerffili

31. Intelligent Ultrasound, Caerdydd

32. Weekly10, Wrecsam

33. Paperclip, Caerdydd

34. TenderTec, Caerdydd

35. Creo Medical, Cas-gwent

38. Alpacr, Caerdydd

40. Route Konnect, Caerdydd

43. One Team Logic, Talbot Green

44. Codeherent, Casnewydd

47. Concentric Health, Caerdydd

49. Bond Digital Health, Caerdydd

50. Talkative, Casnewydd

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cwmnïau o Gymru sy’n ymddangos ar y rhestr, ewch i https://www.businesscloud.co.uk/wales-tech-50.

Gwybodaeth bellach am Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Share this page

Print this page