Mae saith o fusnesau yn cymryd rhan yn Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru wedi cyrraedd rhestr o 100 o gwmnïau newydd llwyddiannus ym Mhrydain.
 

Mae #PowerUp Index newydd Natwest yn dathlu rhai o'r busnesau gorau mwyaf llwyddiannus sy'n cymryd rhan yn eu rhaglen Sbarduno Entrepreneuriaeth. Gwnaethpwyd yr asesiad o gwmnïau newydd sydd o fewn 12 o hybiau sbarduno entrepreneuriaid Natwest ledled y DU, sy'n cynnig mentora a hyfforddi wedi'i ariannu'n llawn i entrepreneuriaid sydd am ddatblygu eu busnesau.

 

Caiff cwmnïau eu gosod yn ôl eu perfformiad ariannol, eu twf a'u gallu i fuddsoddi, yn ogystal â bwriad eu sylfaenwyr o ran twf y busnes. O'r deg o fusnesau o Gymru sydd ar y rhestr, mae saith ohonynt yn cymryd rhan yn Rhaglen Cyflymu Twf Cymru.

 

 

 

Y cwmni o Gymru sydd yn y safle uchaf, ar yr 11eg safle, yw Alpacr, platfform rhwydweithio cymdeithasol i deithwyr. Cafodd y cwmni, o hwb NatWest yng Nghaerdydd, ei lansio yn 2017 gan Dan Swygart o Landegla yn Sir Ddinbych.

 

Cwmnïau eraill ar y rhestr oedd:

 • IVAT – Meddalwedd cyfrifyddiaeth-fel-gwasanaeth
   
 • Brushbox – Gwasanaeth tanysgrifio brwsus dannedd cynaliadwy
   
 • Paperclip – Marchnad ar-lein ar gyfer myfyrwyr Prifysgol
   
 • F&W Insights Ltd – Y cwmni y tu ôl i Keg Tracker™, y ddyfais gyntaf i'r farchnad yn Y Rhyngrwyd Pethau sy'n troi cynwysyddion cwrw yn gynwysyddion SMART ar unwaith.
   
 • Sports Injury Fix – Chwiliwr ar gyfer therapyddion i gysylltu ag anafiadau chwaraeon   
   
 • Rhizome Live – Arbenigwr meddalwedd hyfforddi ar-lein 

 

Mae tîm Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru yn falch o weld y cwmnïau newydd cyffrous hyn ar restr #PowerUp. Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi eu twf a'u llwyddiant parhaus.

Rhagor o wybodaeth am
Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Share this page

Print this page