Helo Blod Lleol

Mae ein swyddogion Helo Blod yma i helpu. Gyda'ch gilydd bydd modd i chi weithio ar ddefnyddio mwy o'r Gymraeg yn dy fusnes. 

Mae modd i dy swyddog Helo Blod Lleol:

  • dy helpu i farchnata a hyrwyddo dy fusnes i’r gymuned Gymraeg

  • dy helpu i gynyddu gwasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid a recriwtio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg

  • dy helpu i wneud y Gymraeg yn fwy gweledol yn dy fusnes ac agor y drws i sgyrsiau a chwsmeriaid newydd

  • dy gyflwyno i rwydweithiau lleol sy'n gallu cefnogi dy fusnes

  • dy gyfeirio di at fusnesau yn dy ardal fel bod modd i ti fod yn rhan o rhwydwaith o bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg mewn busnes.

 

Gyda'n gilydd gallwn ni ddechrau defnyddio bach o Gymraeg yn dy fusnes ac awn â ni o fanna.

Sut i gysylltu gyda dy swyddog lleol

Rydym wedi ein lleoli ar draws Cymru, felly cysyllta gyda dy swyddog lleol i ddarganfod mwy.