Cymorth Ychwanegol

Help i geisio am arian a chymorth Innovate UK trwy gystadlaethau ariannu technoleg a chanolfannau Catapult.

Rydym wedi helpu busnesau Cymru i geisio am arian a help Innovate UK trwy gystadlaethau ariannu technoleg a chanolfannau Catapult.

Dysgwch fwy am Innovate UK ar wefan GOV.UK neu darllenwch am ein sesiynau briffio am gystadlaethau (Saesneg yn unig).

Catapult

Mae Innovate UK wedi sefydlu rhwydwaith o ganolfannau Catapult ledled Prydain. Mae pob canolfan yn canolbwyntio ar faes penodol gan roi cyfle i fusnesau, gwyddonwyr a pheirianwyr weithio gyda’i gilydd i ymchwilio a datblygu ac i droi syniadau’n gynnyrch neu’n wasanaethau newydd i helpu’r economi i dyfu.

Os hoffech wybod mwy ewch i wefan canolfannau Catapult y DU (Saesneg yn unig).

SBRI

Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) yw cysylltu syniadau arloesol mewn diwydiant â phroblemau yn y sector cyhoeddus.

Mae cystadlaethau SBRI yn cael eu gynnal ledled y DU gan gynnig cyfleoedd rhagorol i’ch busnes ddatblygu a dangos eich syniadau.