Michael Armstrong

Arweinydd a gweithiwr proffesiynol hyderus, brwdfrydig sy’n llawn hunan gymhelliant gyda phrofiad gwych o redeg ei Ymgynghoriad Gwerthiannau a Marchnata ei hun am 6 mlynedd. Mae hefyd wedi bod yn gyfrifol am redeg cwmni Dylunio Gwefannau am 3 blynedd, Cwmni Datblygu Llwyfan Gwefannau am flwyddyn yn ogystal â bod yn Prif Gyfarwyddwr Cyfrifon am 10 mlynedd yn Creditsafe Business Solutions Ltd, Asiantaeth Cyfeirio Credyd sy'n tyfu'n hynod gyflym. Cafodd y busnes ei enwi'n un o’r 100 lleoliadau gwaith gorau i weithio ynddo ac ar ben hynny, gwnaethant drosiant o £25M+ yn y deng mlynedd gyntaf o fasnachu ( Y 10 mlynedd pan oeddwn i’n gweithio yno).              

Sgiliau Gwerthu - Telewerthu | Gwerthu Maes | Gwerthu’r Atebion | Rheoli Gwerthu | Cyfarwyddiadau Gwerthu | Datblygiad Busnes | Ail werthu Rheoli Sianel | Digwyddiadau ac Arddangosfeydd | Digwyddiadau Rhwydweithio | Busnes i Fusnes a Busnes i Gwsmer | E-fasnach / Manwerthu.

Sgiliau Marchnata - Hysbysebu Print a Radio | Marchnata Digidol / Ar y We | Dylunio Gwefannau | Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol / Marchnata Optimeiddio Chwilotwyr.

Sgiliau Dylunio a Datblygu Gwefannau  - Dylunio Gwefannau | Datblygiad Gwefannau | Datblygiad Apiau |Integreiddio a Datblygiadau TG. Sgiliau Dylunio Graffeg | Brandio | Dylunio Logo | Gwaith Dylunio Graffeg Arall.

Sgiliau TG - Pob Rhaglen Microsoft Office , gan ganolbwyntio ar PowerPoint ac Excel. Sgiliau’r Diwydiant Gredyd - Ymgynghoriadau rheoli Credyd |Gwasanaeth Rheoli Credyd | Cyngor Rheoli Credyd.

 

Gair i Gall

Defnyddiwch ddatrysiadau TG cymaint â phosibl i ddisodli staff yn eich gwaith, gan mai dyna sydd fwyaf effeithlon o ran y gost, ac yna gwariwch y gyllideb a arbedwyd ar weithgarwch ar fwy o staff gwerthu i'ch cynorthwyo i dyfu eich busnes (ac i feddwl yn Fawr!)

Michael Armstrong
Armstrong
 • Enw
  Michael Armstrong
 • Enw'r busnes
  MA Consultancy / 333 Websites / Bizbox Tech Ltd
 • Rôl
  Owner / MD
 • Lleoliad
  South Wales (Caerphilly, Newport & Cardiff)