Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Featured

  • Eich rhwydwaith ar gyfer busnes
    Diddordeb Allforio i’r Dwyrain Canol
    Cyfeiriadur Masnach
  • MENA
    Masnachu yn ardal MENA
    Masnachu yn ardal MENA

(MENA) Dwyrain Canol a Gogledd Affrica

Mae Rhwydwaith Busnes Cymru yn cysylltu cwmnïau a sefydliadau yng Nghymru â chysylltiadau busnes perthnasol yn ardal y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA).

Beth ydym ni'n ei wneud

Gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru wedi'u lleoli yn Dubai, yn ymdrin ag ardal MENA, rydym yn helpu cwmnïau, y byd academaidd a sefydliadau eraill i ddatblygu a chreu busnes yno. Rydym hefyd yn meithrin cyfleoedd ar gyfer buddsoddi mewnol o MENA a chreu swyddi yng Nghymru.
promo-what-we-do_0.jpg

Beth yw ardal MENA

MENA yw ardal y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Mae hyn yn cynnwys marchnadoedd dynamig y GCC (Cyngor Cydweithredol y Gwlff) - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Sawdi Arabia a'r Emiraethau Arabaidd Unedig.
promo-mena-region_0.jpg

Pam fod hyn yn bwysig?

Gyda rhai o'r lefelau uchaf o GDP yn y Byd, poblogaethau uchelgeisiol sy'n tyfu a lefelau enfawr o fuddsoddiad ym mron pob sector o ddiwydiant, mae ardal MENA'n cynnig ystod eang o gyfleoedd masnachu a buddsoddi. Mae'r sectorau gweithredol yn cynnwys: Ynni, Dŵr a'r Amgylchedd, Gofal Iechyd, Addysg a Hyfforddiant, Bwyd a Diod, Twristiaeth, Trafnidiaeth, Seilwaith ac Adeiladu, TG a Thelathrebu.
MENA why is it important promo
Cylchlythyr
Cofrestrwch i dderbyn copi o gylchlythyr Allforio Cymru.
Cofrestru
Cofrestrwch yma i gael mynediad at gyfeiriadur o gysylltiadau yn ardal MENA.