54 % o gyflogwyr sy’n hyfforddi yn darparu hyfforddiant sy'n arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. I gael gwybod mwy am bwysigrwydd cymwysterau, cliciwch yma…

Bydd y dudalen hon yn agor mewn pum eiliad. Os nad yw eich porwr yn cefnogi hyn:

Cliciwch yma