Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A)

Os ydych yn gweithredu ar ben unchaf y sector deunyddiau a gweithgynhyrchu yn Nghymru, bydd eich llwyddiant parhaol yn dibynnu ar ddau ffactor allweddol: Yn gyntaf, eich gallu i arwain y ffordd gyda buddsoddiad mewn cynnyrch arloesol ac ymchwil broses. Yn ail, eich llwyddiant o ran denu pobl o galibr uchel fydd yn gallu gyrru eich gwaith ynchwil hanfodol yn ei flaen. 
 
Sefydlwyd yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) i ddarparu unigolion o'r radd uchaf i fusnesau blaenllaw fel eich busnes chi sydd wedi eu hyfforddi hyd lefel meistr a doethuriaeth, ac sydd a'r sgiliau i ddod yn chwaraewyr blaenllaw yn y sector.

Dyma'r manteision i fusnesau

Image of two scientists Bydd Academi M2A yn cefnofi 124 o'r unigolion mwyaf dawnus yn y sector ac yn eu helpu i ddatblygu'r sgiliau technegol, arwain a rheoli sy'n hanfodol i llwyddiant busnesau gwerth uchel yn y sector deunyddiau a gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Yn rhan o'r rhaglen, bydd y canlynol ar gael i'ch busnes:

  • Gwaith ynchwil a datblygu diwydiannol sy'n flaenllaw yn y sector wedi ei gymorthdalu'n drwm.
  • Adnoddau ac arbeinigedd o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe, canolfan academaidd 10 uchaf y DU ar gyfer duenyddiau datblygedig ac ymchwil gweithgynhyrchu.
  • Ffrwd barhaus o dalent ymchwilio o'r radd uchaf i'ch busnes.

Mae'r Academi M2A yn cynnig ffordd hynod o hyblyg a chost-effeithiol o wneud gwaith ymchwil, ac am eich bod yn dod i adnabod yr ol-raddedigion yn dda iawn yn ystod eu hamser gyda'ch busnes, buddwch hefyd yn cael syniad clir o'u galluoedd a'u gwerth ttymor hir fel gweithwyr posibl yn y dyfodol.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Bydd yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu'n talu chyflog o £20,000 (Doethrul) neu £12,500 (Meistr) y flwyddyn i gefnogi'r ymchwilydd. Bydd yr ymchwilydd yn cael ei ddyrannu 2 goruchwylwyr academaidd a fydd yn arbenigwyr yn eu maes a hefyd cael mynediad i bob yn o'r cyfleusterau ymchwil sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd cyfle i chi weithio gyda nhw am flwyddyn neu am bedair blynedd, ond does dim rheidrwydd eich bod yn cyflogi'r myfyriwr pan fydd i gwaith ymchwil ar ben, na chwaith i'r myfyriwr gymryd swydd gyda'ch cwmni chi.

Dyma eich ymrwymiad chi

Rhaid i'r cwmni roi cyfraniad o £9,000 y flwyddyn (Doethuriaeth) neu £4,000 y flwyddyn (Meistr).

I gynryd rha, mae angen i'ch busnes gyflwyno cynigion am brosiect ymchwil blwyddyn ar lefel meistr, new brosiect ymchwil pedair blynedd ar lefel doethuriaeth, sydd wedi'i gysylltu'n glir a chynhyrchion, prosesau neu farchnadoedd eich cwmni.

Rhaid i'r myfyrwyr ymchwil ol-raddedig feddu ar Radd 2:1 o leiaf mewn gwyddoniaeth neu beirianneg, a chael eu goruchwylio gan academydd O Brifysgol Abertawe.  Rhaid i chi hefyd ddynodi cynrychiolydd o'ch busnes i ddod yn rheolwr llinell a mentor i'r myfyriwr.

Yn dilyn cwblhau'r prosiect ymchwil a fydd gennych ymchwilydd a fydd yn cael eu gosod yn berffaith i ymgymryd a chyflogaeth yn eich cwmni.

Byddwch hefyd wedi datblygu cysylltiadau gwerthfawr yn y brifysgol sy'n gallu agor cyfleoedd ymchwil a chydweithio yn y dyfodol.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Gall unrhyw fusnes sy'n gweithredu yng Nghymru ariannu Doethuriaeth mewn Peirianneg neu Radd Meistr mewn Ymchwil ar y cyd, ar yr amod ein bod yn fodlon y bydd gwaith ymchwil yn dod a manteision cyffyrddadwy i lwyddiant tymor hir y cwmni.  Rhad i fyfyrwyr wedi eu yn yr Academi M2A fel cyfeiriad preswyl yn ardal Gorllewin Cymru a'r ardal cymoedd.

 

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

M2A eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal CyflenwiCymru Gyfan
Statws Live
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydw
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru