Busnes a'r economi | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Busnes a'r economi

Subscribe to porthwr Busnes a'r economi
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 51 min yn ôl

Safle yng Nghymru'n ddewis perffaith ar gyfer canolfan adeiladu Heathrow

Iau, 05/17/2018 - 11:10
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn dadlau'n gryf y byddai safle yng Nghymru yn ddewis perffaith ar gyfer un o'r Canolfannau Logistig ar gyfer prosiect ehangu Heathrow.

Dechrau Adeiladu'r Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ym Mrychdyn

Iau, 05/17/2018 - 00:01
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn falch o glywed bod y gwaith adeiladu wedi dechrau ar Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI) Llywodraeth Cymru ym Mrychdyn.

Ysgrifennydd yr Economi yn croesawu cynlluniau ar gyfer pwerdy diogelwch digidol a seiberddiogelwch

Gwen, 05/11/2018 - 16:30
Croesawyd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, cynlluniau am ganolfan ragoriaeth diogelwch seiber a digidol newydd a fyddai’n cael ei leoli yn fan canolog prosiect Cymoedd Technoleg Llywodraeth Cymru.

Prosiect arloesol gwerth £13.5 miliwn yn arwain at ganlyniadau sy'n torri tir cwbl newydd

Iau, 05/10/2018 - 10:09
Mae prosiect Agor IP yn dod ag academyddion, clinigwyr a busnesau ynghyd i gynnal ymchwil arloesol i'r technolegau diweddaraf un ac i sbarduno llwyddiant masnachol.

Creu hyb cynhyrchu newydd a chynaliadwy yn Ne Cymru

Mer, 05/09/2018 - 09:49
Mae'r cwmni Dresd, sy'n cynnig gwasanaethau cynaliadwy er budd yr amgylchedd ar gyfer cynyrchiadau, wedi sefydlu math newydd o gyfleuster stiwdio yn Ne Cymru.

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £25 miliwn yn rhagor yn y Cymoedd Technoleg erbyn 2021

Mer, 05/09/2018 - 09:32
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn buddsoddi £25 miliwn dros y tair blynedd nesaf i helpu i wneud Blaenau Gwent a’r Cymoedd yn ganolfan byd enwog o ran meithrin a chynnal technolegau

Mwy o bobl mewn gwaith yn y Gogledd

Llun, 04/30/2018 - 12:32
Mae gan y Gogledd gyfradd cyflogaeth uwch, cyfradd diweithdra is a chyfradd anweithgarwch economaidd is na Chymru gyfan, yn ôl rhifyn diweddara’r Proffil Rhanbarthol Marchnad Lafur ac Economaidd.

Ysgrifennydd yr Economi yn Lerpwl i gyfarfod â'r Maer Metro Steve Rotherham

Gwen, 04/20/2018 - 15:24
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn cyfarfod â Steve Rotherham, Maer Metro rhanbarth Dinas Lerpwl i drafod gwella trafnidiaeth drawsffiniol

Gêm newydd Doctor Who yn ennill gwobr gemau amlwg

Maw, 04/17/2018 - 16:13
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi llongyfarch cwmni o Gasnewydd, Tiny Rebel Games, ar lwyddiant eu gêm fideo ddiweddaraf

Mynediad llawn at farchnad yr UE yn hanfodol ar gyfer swyddi yn Sir y Fflint – Ken Skates

Maw, 04/17/2018 - 14:00
Mae mynediad at farchnadoedd yr UE yn y dyfodol yn hanfodol ar gyfer swyddi yn Sir y Fflint, rhybuddiodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, heddiw.

Ynni a Thwf Glân yn cynnig cyfleoedd ar draws ffiniau

Iau, 04/12/2018 - 08:00
Mae Ynni a Thwf Glân yn cynnig cyfleoedd delfrydol i gydweithio ar draws ffiniau, gan helpu i ddenu prosiectau mawr i'r Gogledd ac i Ogledd-orllewin Lloegr, meddai Ysgrifennydd dros yr Economi.

Rhaid gofalu nad yw Brexit yn niweidio porthladdoedd Cymru - Ken Skates

Mer, 04/11/2018 - 00:00
Rhaid i nwyddau a phobl allu symud yn ddirwystr trwy borthladdoedd Cymru ar ôl Brexit rhag niweidio economi Cymru, meddai Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw.

Ysgrifennydd yr Economi ar yr Arfordir Aur i gefnogi a hyrwyddo Cymru

Maw, 04/03/2018 - 00:01
Yr wythnos hon, mae Ken Skates ar yr Arfordir Aur, i gefnogi Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad ac i hyrwyddo Cymru fel gwlad arbennig i ymweld â hi ac i drafod busnes ynddi.

Cwmni yswiriant yn creu 70 o swyddi newydd yng Nghaerdydd

Iau, 03/29/2018 - 00:01
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu’r newyddion bod 70 o swyddi yswiriant newydd i gael eu creu yng Nghaerdydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.

Cynhyrchion arloesol o Gymru mewn arddangosfa yn Efrog Newydd

Maw, 03/27/2018 - 12:00
Mae cwmni o Drefynwy yn dangos enghreifftiau o ddylunio ac arloesedd Cymru yn Ninas Efrog Newydd mewn arddangosfa yn y Smithsonian Design Museum, Cooper Hewitt.

Ysgrifennydd yr Economi'n cyhoeddi Adolygiad Arloesi Digidol

Llun, 03/19/2018 - 00:01
Mae cynlluniau newydd sy'n anelu at sicrhau bod Cymru yn y sefyllfa orau bosibl i ymateb i gam nesaf arloesi digidol ac i elwa arno wedi'u cyhoeddi gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Ysgrifennydd yr Economi yn ymweld â Tsieina i gryfhau cysylltiadau masnach

Llun, 03/12/2018 - 10:30
Bydd Ken Skates yn Hong Kong a Shanghai yr wythnos hon i gryfhau cysylltiadau masnach â Tsieina a hyrwyddo Cymru fel lle gwych i fyw a gwneud busnes ynddo ac i ymweld ag ef.

Cynnydd o £1.8 billiwn yn allforion Cymru

Iau, 03/08/2018 - 16:00
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi croesawu’r ffigurau diweddaraf sy’n dangos bod Cymru wedi allforio nwyddau gwerth £16.4 biliwn yn 2017 - cynnydd o £1.8 biliwn ers y flwyddyn flaenorol.

Rhoi caniatâd cynllunio i'r Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ar Lannau Dyfrdwy

Mer, 03/07/2018 - 16:30
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi croesawu'r newydd fod caniatâd cynllunio wedi'i roi i adeiladu Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Llywodraeth Cymru (AMRI) ym Mrychdyn, Glannau Dyfrdwy.

Cyllid Llywodraeth Cymru'n cefnogi 35 o swyddi dur yng Nghasnewydd

Mer, 03/07/2018 - 00:01
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cadarnhau bod cwmni cyflenwi dur o Gasnewydd, sef BRC Reinforcement Limited, yn ddiogelu 35 swydd llawn amser yn sgil cymorth gan Lywodraeth Cymru.