Busnes a'r economi | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Busnes a'r economi

Subscribe to porthwr Busnes a'r economi
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 1 hour 14 min yn ôl

Ysgrifennydd yr Economi yn agor Carpeo Estate Planning yn swyddogol, sy’n creu 300 o swyddi yng Nghasnewydd dros y pum mlynedd nesaf

Iau, 10/19/2017 - 15:56
Heddiw, bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ym Mharc Cleppa yn agor Carpeo Estates Planning yn swyddogol. Mae’r cwmni yn ceisio symleiddio y broses o wneud ewyllysiau a chynllunio angladdau.

Banc Datblygu Cymru yn agor er mwyn helpu rhagor o fusnesau Cymru i lwyddo

Mer, 10/18/2017 - 16:41
Bydd Banc Datblygu newydd Cymru, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, yn golygu y bydd yn haws i fusnesau gael gafael ar y cyfalaf y mae ei angen arnynt i gychwyn busnes, i gryfhau ac i dyfu.

Ysgrifennydd yr Economi'n ymweld â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mer, 10/18/2017 - 15:15
Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw er mwyn gweld drosto'i hun y gwaith paratoi sy'n digwydd ar gyfer yr Injan Dragon newydd

Talgarth Bakery yn ehangu cynhyrchu

Maw, 10/17/2017 - 15:15
Mae Talgarth Bakery o Faesteg ar fin symud rhan o'i weithgareddau cynhyrchu i uned newydd ei hadnewyddu, diolch i help Cyllid Busnes Ad-daladwy Llywodraeth Cymru

Lefel cynnydd allforion Cymru ymysg yr uchaf yn y DU

Iau, 10/12/2017 - 13:54
Mae'r newyddion fod allforion Cymru wedi cynyddu 18% yn ystod y flwyddyn hyd fis Mehefin 2017 wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Un o brif gwmnïau ariannol yn creu 100 o swyddi yng Nghaerdydd

Mer, 10/11/2017 - 00:01
Mae Hamlyn Williams, cwmni recriwtio gweithredol arbenigol Gwasanaethau Ariannol, yn creu 100 o swyddi newydd i raddedigion yng Nghaerdydd, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UE

Mer, 10/04/2017 - 15:30
Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UE

Cyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newydd

Llun, 10/02/2017 - 00:01
Cyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newydd

Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.

Gwen, 09/29/2017 - 10:45
Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.

Help Llywodraeth Cymru'n hwb i allforion

Mer, 09/27/2017 - 12:15
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch pedwar o gwmnïau o'r De sydd wedi gweld cynnydd aruthrol yn eu hallforion ar ôl cael help Llywodraeth Cymru.

£4m o hwb i ddatblygu ynni'r môr a'r llanw yn y Gogledd

Llun, 09/25/2017 - 14:30
£4m o hwb i ddatblygu ynni'r môr a'r llanw yn y Gogledd

Taith fusnes Llywodraeth Cymru i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts ar Arloesi ym maes Rheoli

Gwen, 09/22/2017 - 00:01
Bydd Llywodraeth Cymru'n mynd â chynrychiolaeth o bum cwmni blaengar i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts, sy'n fyd enwog, ar Arloesi ym maes Rheoli.

Chetwood Financial yn dod i Wrecsam

Iau, 09/21/2017 - 14:00
Croesawodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, Chetwood Financial Ltd i Gymru yn ffurfiol wrth iddynt lansio cyfres newydd o ddulliau o fenthyca o’u canolfan newydd yn Wrecsam

Cynllun Gweithredu newydd ar yr Economi i'w gyhoeddi yn yr hydref

Mer, 09/20/2017 - 16:45
Bydd yr Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates yn cyhoeddi heno y bydd Cynllun Gweithredu newydd ar yr Economi  yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref

Admiral yn creu 200 o swyddi, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru

Maw, 09/19/2017 - 15:30
Mae Admiral, un o brif gyflogwyr Cymru, yn creu bron 200 o swyddi, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru yn rhoi pecyn o gymorth i weithwyr Tesco

Llun, 09/18/2017 - 11:30
Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gadarnhau, yn dilyn sgyrsiau cynhyrchiol gyda prif bartneriaid sy’n rhan o Dasglu Tesco

Ysgrifennydd yr Economi yn dathlu llwyddiant cwmni sy'n helpu i droi cabiau du yn wyrdd

Llun, 09/18/2017 - 00:00
Buddsoddiad o £9.6miliwn, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, a fydd yn creu dros 130 o swyddi dros y bum mlynedd nesaf.

Angen pob llaw ar y llyw er mwyn sicrhau llwyddiant Porthladdoedd Cymru

Mer, 09/13/2017 - 16:30
Heddiw, mae Ken Skates wedi pwysleisio pa mor bwysig yw hi ein bod yn cydweithio er mwyn datblygu porthladdoedd a gweithgareddau economaidd cysylltiedig ledled Cymru.

Cynlluniau gan Lywodraeth Cymru i ehangu ffatri ar gyfer Invertek Drives yn creu rhagor o swyddi

Maw, 09/12/2017 - 14:30
Bydd prosiect gwerth £5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ffatri yn galluogi cwmni sy'n gwneud gyriannau amrywio cyflymder i greu 50 o swyddi ychwanegol yn y Trallwng erbyn 2020.

Clwstwr lled-ddargludyddion cyntaf y byd yn dod i Gymru diolch i Lywodraeth Cymru

Llun, 09/11/2017 - 09:01
Bydd y cwmni technegol mawr, IQE, yn ehangu ei weithgareddau dylunio a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion yng Nghasnewydd.