Busnes a'r economi | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Busnes a'r economi

Subscribe to porthwr Busnes a'r economi
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 1 hour 44 min yn ôl

TUI yn creu 175 o swyddi yn Abertawe gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Mer, 01/17/2018 - 00:01
Mae TUI, cwmni teithio mwya'r byd, ar fin creu 175 o swyddi yn Abertawe, gan roi hwb i'w bresenoldeb yn y ddinas, diolch i grant Cyllid Busnes o £525,000 gan Lywodraeth Cymru.

Cynhadledd fawr i helpu cwmnïau o Gymru i allforio

Maw, 01/16/2018 - 00:01
Bydd cwmni gweithgynhyrchu Zip Clip o Bowys yn un o'r busnesau a fydd yn chwarae rhan flaenllaw mewn cynhadledd a gynhelir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gynhadledd hon fydd cynyddu allforion o Gymru.

Y ddrama ddiweddaraf i'w dangos ar Channel 4 wedi'i gwneud yng Nghymru

Maw, 01/09/2018 - 10:01
Yn nes ymlaen yr wythnos hon, bydd drama newydd sy'n cynnwys sawl actor enwog yn cael ei dangos am y tro cyntaf. Fe'i cynhyrchwyd yn ne-ddwyrain Cymru gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Cwmni gwasanaethau proffesiynol byd eang yn creu dros 100 o swyddi yng Nghaerdydd

Gwen, 01/05/2018 - 00:01
Mae Aon, sef cwmni blaengar ym maes gwasanaethau proffesiynol byd eang, yn agor swyddfa yng Nghaerdydd. Golyga hyn y bydd yn creu 185 o swyddi o fewn sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol Cymru

Cwmni gwasanaethau proffesiynol byd eang yn creu 185 o swyddi yng Nghaerdydd

Gwen, 01/05/2018 - 00:01
Mae Aon, sef cwmni blaengar ym maes gwasanaethau proffesiynol byd eang, yn agor swyddfa yng Nghaerdydd. Golyga hyn y bydd yn creu 185 o swyddi o fewn sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol Cymru

Cydnabod y Cymoedd trwy'r byd fel canolfan meithrin technolegau erbyn 2027

Llun, 12/18/2017 - 00:01
Mae Llywodraeth Cymru am weld y Cymoedd a Blaenau Gwent yn cael eu cydnabod trwy'r byd fel lleoliad pwysig erbyn 2017 ar gyfer meithrin a chynnal technolegau.

Cydnabod y Cymoedd trwy'r byd fel canolfan meithrin technolegau erbyn 2027

Llun, 12/18/2017 - 00:01
Mae Llywodraeth Cymru am weld y Cymoedd a Blaenau Gwent yn cael eu cydnabod trwy'r byd fel lleoliad pwysig erbyn 2017 ar gyfer meithrin a chynnal technolegau.

Y Cynllun newydd ar yr Economi yn annog busnesau i fod yn fwy cystadleuol ac yn ysgogi twf at ddiben penodol

Maw, 12/12/2017 - 00:01
Mae adeiladu seiliau cadarn ar gyfer twf, paratoi diwydiannau at y dyfodol a grymuso rhanbarthau Cymru i gyd yn rhan ganolog o gynllun newydd ar yr economi.

Y Cynllun newydd ar yr Economi yn annog busnesau i fod yn fwy cystadleuol ac yn ysgogi twf at ddiben penodol

Maw, 12/12/2017 - 00:01
Mae adeiladu seiliau cadarn ar gyfer twf, paratoi diwydiannau at y dyfodol a grymuso rhanbarthau Cymru i gyd yn rhan ganolog o gynllun newydd ar yr economi.

Ysgrifennydd yr Economi yn Qatar i hyrwyddo busnesau Cymru cyn dechrau’r gwasanaeth hedfan rhwng Caerdydd a Doha

Mer, 12/06/2017 - 00:01
Mae Ken Skates, yn Qatar i gyfarfod â busnesau er mwyn creu cysylltiadau masnach a fydd yn sicrhau bod Cymru’n gallu manteisio ar y buddion economaidd a ddaw gyda'r gwasanaeth hedfan newydd.

Ysgrifennydd yr Economi yn Qatar i hyrwyddo busnesau Cymru cyn dechrau’r gwasanaeth hedfan rhwng Caerdydd a Doha

Mer, 12/06/2017 - 00:01
Mae Ken Skates, yn Qatar i gyfarfod â busnesau er mwyn creu cysylltiadau masnach a fydd yn sicrhau bod Cymru’n gallu manteisio ar y buddion economaidd a ddaw gyda'r gwasanaeth hedfan newydd.

Creu Sbarc - dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i gefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru

Maw, 11/28/2017 - 00:01
Heddiw, mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i annog a chefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru.

Creu Sbarc - dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i gefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru

Maw, 11/28/2017 - 00:01
Heddiw, mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i annog a chefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru.

Journey’s End yn cyrraedd Cymru ar gyfer y dangosiad cyntaf

Iau, 11/23/2017 - 11:00
Bydd Journey’s End, ffilm deimladwy o Gymru, yn cael ei dangos am y tro cyntaf heddiw mewn dangosiad arbennig gan Sgrîn Cymru / BAFTA Cymru yng Nghaerdydd.  

Journey’s End yn cyrraedd Cymru ar gyfer y dangosiad cyntaf

Iau, 11/23/2017 - 11:00
Bydd Journey’s End, ffilm deimladwy o Gymru, yn cael ei dangos am y tro cyntaf heddiw mewn dangosiad arbennig gan Sgrîn Cymru / BAFTA Cymru yng Nghaerdydd.  

Cwmni digidol yn ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn

Llun, 11/20/2017 - 09:00
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi llongyfarch y cwmni digidol o Gaerdydd, Object Matrix, ar ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn gan wledydd megis Brasil, UDA, Sweden a Colombia.

Cwmni digidol yn ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn

Llun, 11/20/2017 - 09:00
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi llongyfarch y cwmni digidol o Gaerdydd, Object Matrix, ar ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn gan wledydd megis Brasil, UDA, Sweden a Colombia.

Busnesau o Gymru ar elwa ar ddatblygiad Heathrow wrth i'r rhaglen ehangu fynd rhagddi.

Sad, 11/18/2017 - 09:00
Caiff cwmnïau o Gymru bob cyfle i elwa ar drydedd rhedfa Heathrow, addawodd Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.

Busnesau o Gymru ar elwa ar ddatblygiad Heathrow wrth i'r rhaglen ehangu fynd rhagddi.

Sad, 11/18/2017 - 09:00
Caiff cwmnïau o Gymru bob cyfle i elwa ar drydedd rhedfa Heathrow, addawodd Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.

Cwmni deunydd pacio bwyd yn creu 250 o swyddi yn Wrecsam

Gwen, 11/17/2017 - 09:00
O ganlyniad i gael cymorth Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, bydd Hotpack Packaging LLC, cwmni deunydd pacio bwyd o Dubai, yn ehangu ei fusnes i Wrecsam, gan greu 250 o swyddi.