Llywodraeth Cymru | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Llywodraeth Cymru

Subscribe to porthwr Llywodraeth Cymru
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 42 min 45 sec yn ôl

Diweddariad am y cynghorydd annibynnol ar y cod gweinidogol

Gwen, 12/15/2017 - 15:52
Ar 23 Tachwedd, fe wnaeth y Prif Weinidog gyfeirio ei hunan am gyngor o dan God y Gweinidogion ynglŷn â’r atebion a roddwyd i Aelodau’r Cynulliad yn 2014 a 2017.

Diweddariad am y cynghorydd annibynnol ar y cod gweinidogol

Gwen, 12/15/2017 - 15:52
Ar 23 Tachwedd, fe wnaeth y Prif Weinidog gyfeirio ei hunan am gyngor o dan God y Gweinidogion ynglŷn â’r atebion a roddwyd i Aelodau’r Cynulliad yn 2014 a 2017.

Cynllun newydd uchelgeisiol i ddatblygu gweithlu gofal plant Cymru

Gwen, 12/15/2017 - 15:45
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun 10 mlynedd newydd i ddatblygu gweithlu gofal plant medrus i gefnogi ei chynlluniau i ddarparu gofal plant di-dâl ar gyfer plant tair i bedair oed.

Cynllun newydd uchelgeisiol i ddatblygu gweithlu gofal plant Cymru

Gwen, 12/15/2017 - 15:45
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun 10 mlynedd newydd i ddatblygu gweithlu gofal plant medrus i gefnogi ei chynlluniau i ddarparu gofal plant di-dâl ar gyfer plant tair i bedair oed.

Dweud eich dweud ar y cynlluniau ar gyfer Trydydd Pont ar draws y Fenai

Gwen, 12/15/2017 - 15:44
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, yn gwahodd pobl i rannu eu safbwyntiau ar gynigion ar gyfer trydydd pont ar draws y Fenai.

Dweud eich dweud ar y cynlluniau ar gyfer Trydydd Pont ar draws y Fenai

Gwen, 12/15/2017 - 15:44
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, yn gwahodd pobl i rannu eu safbwyntiau ar gynigion ar gyfer trydydd pont ar draws y Fenai.

Ardaloedd newydd i dreialu cynnig gofal plant di-dâl Llywodraeth Cymru

Gwen, 12/15/2017 - 15:09
Heddiw cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant, y bydd mwy o ardaloedd ar draws Cymru'n treialu cynnig gofal plant newydd Llywodraeth Cymru, sy'n torri tir newydd.

Ardaloedd newydd i dreialu cynnig gofal plant di-dâl Llywodraeth Cymru

Gwen, 12/15/2017 - 15:09
Heddiw cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant, y bydd mwy o ardaloedd ar draws Cymru'n treialu cynnig gofal plant newydd Llywodraeth Cymru, sy'n torri tir newydd.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cael contract £1.5 miliwn i weithredu’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Gwen, 12/15/2017 - 14:13
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi cael y contract i weithredu’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cael contract £1.5 miliwn i weithredu’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Gwen, 12/15/2017 - 14:13
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi cael y contract i weithredu’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

£500,000 ar gyfer Adnoddau Addysg Cymraeg

Gwen, 12/15/2017 - 10:50
Mae addysg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

£500,000 ar gyfer Adnoddau Addysg Cymraeg

Gwen, 12/15/2017 - 10:50
Mae addysg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Adroddiad gwyddoniaeth yn cydnabod cynnydd yng Nghymru

Gwen, 12/15/2017 - 10:04
Heddiw, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, adroddiad newydd sy'n edrych ar y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ym maes gwyddoniaeth ac ymchwil dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Adroddiad gwyddoniaeth yn cydnabod cynnydd yng Nghymru

Gwen, 12/15/2017 - 10:04
Heddiw, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, adroddiad newydd sy'n edrych ar y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ym maes gwyddoniaeth ac ymchwil dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Cynllun trwyddedu ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru

Iau, 12/14/2017 - 14:14
Mae cynllun trwyddedu newydd ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru i gael ei ddatblygu, meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Cynllun trwyddedu ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru

Iau, 12/14/2017 - 14:14
Mae cynllun trwyddedu newydd ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru i gael ei ddatblygu, meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Ni ddylai unrhyw gyllid na phenderfyniadau buddsoddi rhanbarthol gael eu dwyn allan o ddwylo Cymru ar ôl Brexit - Prif Weinidog Cymru

Iau, 12/14/2017 - 14:06
Mae Brexit yn gyfle i hybu datblygu economaidd, lleihau biwrocratiaeth a chefnogi'n cymunedau tlotaf yn wyneb cyni Llywodraeth y DU.

Ni ddylai unrhyw gyllid na phenderfyniadau buddsoddi rhanbarthol gael eu dwyn allan o ddwylo Cymru ar ôl Brexit - Prif Weinidog Cymru

Iau, 12/14/2017 - 14:06
Mae Brexit yn gyfle i hybu datblygu economaidd, lleihau biwrocratiaeth a chefnogi'n cymunedau tlotaf yn wyneb cyni Llywodraeth y DU.

Hwb o £10 miliwn i roi cynlluniau trafnidiaeth Wrecsam ar waith

Iau, 12/14/2017 - 12:25
Bydd mwy na £10 miliwn yn cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru i foderneiddio seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth yn Wrecsam.

Hwb o £10 miliwn i roi cynlluniau trafnidiaeth Wrecsam ar waith

Iau, 12/14/2017 - 12:25
Bydd mwy na £10 miliwn yn cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru i foderneiddio seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth yn Wrecsam.