Addysg a sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Addysg a sgiliau

Subscribe to porthwr Addysg a sgiliau
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 1 hour 41 min yn ôl

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn agor prosiect adeiladu Campws 6 yn swyddogol yng Ngholeg Sir Benfro

Iau, 10/19/2017 - 13:28
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, wedi agor prosiect adeiladu Campws 6 yn swyddogol yng Ngholeg Sir Benfro, Hwlffordd.

Uchafswm o £9,000 yn parhau ar gyfer y ffi dysgu yng Nghymru - Kirsty Williams

Mer, 10/18/2017 - 09:38
Uchafswm o £9,000 yn parhau ar gyfer y ffi dysgu yng Nghymru - Kirsty Williams

Newidiadau i reolau cofrestru’n gynnar ar gyfer arholiadau yn cael eu cyhoeddi – Kirsty Williams

Llun, 10/16/2017 - 12:01
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn lleihau nifer y disgyblion sy’n cael eu cofrestru’n gynnar ar gyfer arholiadau (Dydd Llun 16 Hyd).

Gwobr i ddwy ysgol o Ferthyr – Kirsty Williams

Gwen, 10/13/2017 - 10:01
Rhoddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg ddwy wobr i ysgolion ym Merthyr Tudful (dydd Iau 12 Hyd), a hynny am eu gwaith yn meithrin eu disgyblion disgleiriaf.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn dod â manteision uniongyrchol i fusnesau

Mer, 10/11/2017 - 12:23
Dywedodd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, fod Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn dod â manteision uniongyrchol i fusnesau drwy eu helpu i fod yn fwy cystadleuol a chynhyrchiol.

Plant sy'n Derbyn Gofal yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu haeddiant am gyrhaeddiad addysgol

Gwen, 10/06/2017 - 10:01
Heddiw (6 Hydref), aeth yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams i ddigwyddiad yn Nghae Rasio Ffos Las, Llanelli i ddathlu llwyddiannau plant sy’n derbyn gofal yn Sir Gaerfyrddin.

Grŵp Llandrillo Menai yn cael £6.75 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer canolfan beirianneg newydd sbon yng Ngholeg Menai

Gwen, 10/06/2017 - 09:32
Grŵp Llandrillo Menai yn cael £6.75 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer canolfan beirianneg newydd sbon yng Ngholeg Menai

Cymru â'r gynrychiolaeth uchaf yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Mer, 10/04/2017 - 15:35
Cymru â'r gynrychiolaeth uchaf yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Y Gweinidog yn dysgu bod mwy i Ŵyl y Dyn Gwyrdd na'r disgwyl

Mer, 09/27/2017 - 13:00
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn pwysleisio bod cymaint mwy i Ŵyl y Dyn Gwyrdd na cherddoriaeth, cymdeithasu a chysgu o dan y sêr.

Cynllun newydd ar gyfer cenhadaeth genedlaethol i godi safonau – Kirsty Williams

Maw, 09/26/2017 - 10:48
Cynllun newydd ar gyfer cenhadaeth genedlaethol i godi safonau – Kirsty Williams

Kirsty Williams yn croesawu i Gymru sefydliadau sy'n hybu Sbaeneg ac Almaeneg

Iau, 09/21/2017 - 09:25
Mae pencadlys sefydliadau sy'n hybu Sbaeneg ac Almaeneg yng Nghymru wedi'i lansio'n swyddogol gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw (dydd Iau 21 Medi).

Buddsoddi £1.28 miliwn i gwtogi ar fiwrocratiaeth - Kirsty Williams

Iau, 09/14/2017 - 09:06
Buddsoddi £1.28 miliwn i gwtogi ar fiwrocratiaeth - Kirsty Williams

Lansio canllaw ysgol newydd i rieni sydd wedi mabwysiadu plant

Llun, 09/11/2017 - 08:15
Heddiw (Dydd Llun 11 Medi), lansiwyd canllaw newydd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i rieni sydd wedi mabwysiadu plant ar sut i weithio gydag ysgolion er budd addysg eu plentyn.

Athrawon newydd, tymor newydd, Safonau Addysgu newydd

Llun, 09/04/2017 - 08:15
Bydd athrawon sydd newydd gymhwyso ac sy'n dechrau ar eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi ymlaen yn dechrau defnyddio safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.

Kirsty Williams yn llongyfarch disgyblion TGAU

Iau, 08/24/2017 - 08:35
Heddiw (dydd Iau, 24 Awst), fe wnaeth Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, longyfarch disgyblion ar eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru.

Y Gweinidog yn tynnu sylw at opsiynau amgen o ran gyrfa wrth i filoedd gasglu eu canlyniadau TGAU

Iau, 08/24/2017 - 08:15
Mae Julie James y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn awyddus i dynnu sylw at amrywiol fanteision prentisiaethau.

Myfyrwyr Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru yn cael eu llongyfarch gan Kirsty Williams

Iau, 08/17/2017 - 09:35
Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.

Dechrau da i gynllun peilot prentisiaeth y Theatr Dechnegol

Mer, 08/16/2017 - 16:00
Dechrau da i gynllun peilot prentisiaeth y Theatr Dechnegol

Cynllun haf ysgolion yn werth chweil

Maw, 08/15/2017 - 14:50
Heddiw, aeth Kirsty Williams i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn Llandrindod i weld yr effaith y mae eu clwb cinio haf yn ei chael ar blant yr ardal.

Rhaglen Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau – Digwyddiadau cyfathrebu

Llun, 07/31/2017 - 12:08
Bwriad Llywodraeth Cymru yw caffael fframwaith i gyflwyno rhaglenni Prentisiaethau a Chyflogadwyedd Bob Oed ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2023.