Addysg a sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Addysg a sgiliau

Subscribe to porthwr Addysg a sgiliau
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 1 hour 13 min yn ôl

Arlwy Sam yn llwyddiant

Gwen, 12/08/2017 - 17:05
Mae myfyriwr o Goleg Sir Benfro a gymerodd ran yn ddiweddar yn Sioe Sgiliau’r Deyrnas Unedig wedi bod yn dangos ei ddoniau coginio drwy baratoi te prynhawn i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dechrau ymgyrch i wella gwyddoniaeth a thechnoleg mewn ysgolion

Iau, 12/07/2017 - 11:02
Bydd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn lansio’n swyddogol rwydwaith newydd ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg heddiw yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda.

Gweinidog yn nodi blaenoriaethau o ran cyflogadwyedd a sgiliau

Mer, 12/06/2017 - 11:02
Heddiw, nododd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ei blaenoriaethau ar gyfer yr agenda cyflogadwyedd a sgiliau.

Nid yw’r canlyniadau arholiadau terfynol yn dangos y darlun cyflawn eto, medd yr Ysgrifennydd Addysg

Mer, 12/06/2017 - 11:02
Mae’r newidiadau i gymwysterau a mesurau perfformiad yn golygu nad yw’n briodol cymharu canlyniadau TGAU eleni a’r llynedd na chwaith bod y cymariaethau’n gywir, rhybuddiodd yr Ysgrifennydd Addysg.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn cyhoeddi penodiadau newydd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Maw, 12/05/2017 - 14:02
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fod cyfres o benodiadau newydd yn mynd i gael eu gwneud i Gyngor Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn cyhoeddi penodiadau newydd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Maw, 12/05/2017 - 14:02
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fod cyfres o benodiadau newydd yn mynd i gael eu gwneud i Gyngor Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi Fframwaith Gweithredu newydd i gefnogi dysgwyr sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Llun, 12/04/2017 - 17:00
Y meysydd y mae'n ceisio eu gwella yw Arweinyddiaeth, Atebolrwydd, Adnoddau, Strwythurau, Llesiant Dysgwyr a Deilliannau.

Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi Fframwaith Gweithredu newydd i gefnogi dysgwyr sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Llun, 12/04/2017 - 17:00
Y meysydd y mae'n ceisio eu gwella yw Arweinyddiaeth, Atebolrwydd, Adnoddau, Strwythurau, Llesiant Dysgwyr a Deilliannau.

Profiad gweithwyr hyn yn hanfodol i fanwerthwr nwyddau plant o Gymru

Llun, 12/04/2017 - 14:02
Mae JoJo Maman Bébé, manwerthwr nwyddau plant o Gymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yn sgiliau ei weithwyr hyn drwy gefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru

Profiad gweithwyr hyn yn hanfodol i fanwerthwr nwyddau plant o Gymru

Llun, 12/04/2017 - 14:02
Mae JoJo Maman Bébé, manwerthwr nwyddau plant o Gymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yn sgiliau ei weithwyr hyn drwy gefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru

Safonau dysgu newydd ar gyfer y gweithlu addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith

Iau, 11/30/2017 - 11:05
Cafodd safonau proffesiynol newydd ar gyfer staff yn y sectorau addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith eu lansio heddiw yng Nghynhadledd ColegauCymru ar Addysg Ôl-16.

Adroddiad ar ysgolion arloesi yn dangos y daith tuag at wella’n barhaus

Iau, 11/30/2017 - 11:05
Mae adborth gan ysgolion arloesi sy’n cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu cwricwlwm newydd i Gymru yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud.

Safonau dysgu newydd ar gyfer y gweithlu addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith

Iau, 11/30/2017 - 11:05
Cafodd safonau proffesiynol newydd ar gyfer staff yn y sectorau addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith eu lansio heddiw yng Nghynhadledd ColegauCymru ar Addysg Ôl-16.

Adroddiad ar ysgolion arloesi yn dangos y daith tuag at wella’n barhaus

Iau, 11/30/2017 - 11:05
Mae adborth gan ysgolion arloesi sy’n cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu cwricwlwm newydd i Gymru yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud.

Cyflwyno Google for Education mewn ysgolion yng Nghymru y flwyddyn nesaf

Llun, 11/27/2017 - 11:05
Mae Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd athrawon yn cael mwy o ddewis yn fuan o ran y cyfarpar digidol y maent yn eu defnyddio, o ganlyniad i gyflwyno Google for Education.

Cyflwyno Google for Education mewn ysgolion yng Nghymru y flwyddyn nesaf

Llun, 11/27/2017 - 11:05
Mae Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd athrawon yn cael mwy o ddewis yn fuan o ran y cyfarpar digidol y maent yn eu defnyddio, o ganlyniad i gyflwyno Google for Education.

Penodiad i Gyngor y Gweithlu Addysg

Mer, 11/22/2017 - 08:02
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi bod Clare Jones wedi’i phenodi i Gyngor y Gweithlu Addysg (y Cyngor).

Penodiad i Gyngor y Gweithlu Addysg

Mer, 11/22/2017 - 08:02
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi bod Clare Jones wedi’i phenodi i Gyngor y Gweithlu Addysg (y Cyngor).

Ysgolion bach a gwledig i elwa ar gyllid o £2.5 miliwn – Kirsty Williams

Gwen, 11/17/2017 - 08:02
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 17 Tachwedd) y bydd disgyblion ledled Cymru yn elwa ar grant newydd gwerth £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion bach a gwledig.

Ysgolion bach a gwledig i elwa ar gyllid o £2.5 miliwn – Kirsty Williams

Gwen, 11/17/2017 - 08:02
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 17 Tachwedd) y bydd disgyblion ledled Cymru yn elwa ar grant newydd gwerth £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion bach a gwledig.