Addysg a sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Addysg a sgiliau

Subscribe to porthwr Addysg a sgiliau
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 1 hour 45 min yn ôl

Gweinidog yn dathlu creu 5,000 o gyfleoedd drwy'r rhaglen Esgyn

Mer, 02/14/2018 - 11:12
Bu'r Gweinidog mewn digwyddiad arbennig yn Ysbyty Aneurin Bevan, Glynebwy, gan gyfarfod a rhai o'r bobl a gafodd gymorth gan y rhaglen, a'u mentoriaid.

Gweinidog yn ymweld â Chil-maen i drafod menter addysg oedolion

Gwen, 02/09/2018 - 09:51
Gweinidog yn ymweld â Chil-maen i drafod menter addysg oedolion

£100m i sicrhau ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif

Iau, 02/08/2018 - 10:35
£100 miliwn yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i gyflymu’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Rhwydwaith Seren yn cyhoeddi ysgoloriaeth fythgofiadwy gyda Phrifysgol Yale, wrth i adroddiad annibynnol ddod i’r casgliad bod y prosiect yn ‘ychwanegu gwerth’ ac yn ‘cau bylchau’

Maw, 02/06/2018 - 09:00
Rhwydwaith Seren yn cyhoeddi ysgoloriaeth fythgofiadwy gyda Phrifysgol Yale, wrth i adroddiad annibynnol ddod i’r casgliad bod y prosiect yn ‘ychwanegu gwerth’ ac yn ‘cau bylchau’

Bydd myfyrwyr Cymru sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol yn elwa ar y pecyn cymorth i fyfyrwyr mwyaf hael yn y DU

Llun, 02/05/2018 - 10:35
Bydd pob myfyriwr israddedig cymwys yng Nghymru sy’n dechrau yn y brifysgol eleni yn gallu gwneud cais am becyn cymorth ariannol newydd a fydd yn eu helpu i dalu costau byw.

Y gwaith categoreiddio diweddaraf yn dangos gwelliant ym mherfformiad ysgolion

Iau, 02/01/2018 - 10:35
Mae gwybodaeth newydd am gategorïau ysgolion a gyhoeddwyd heddiw yn dangos gwelliant mewn perfformiad.

Gweinidog yn gweld rhaglenni Llywodraeth Cymru yn helpu pobl i ddod o hyd i waith

Mer, 01/31/2018 - 15:18
Gweinidog yn gweld rhaglenni Llywodraeth Cymru yn helpu pobl i ddod o hyd i waith

Gweinidog yn penodi Dau Aelod i Fwrdd Gyrfa Cymru

Maw, 01/30/2018 - 17:49
Gweinidog yn penodi Dau Aelod i Fwrdd Gyrfa Cymru

Yr Ysgrifennydd dros Addysg yn cyhoeddi pecyn o gymorth i deuluoedd sy'n addysgu plant yn y cartref

Maw, 01/30/2018 - 07:45
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pecyn cynhwysfawr i gynorthwyo addysgwyr cartref ac i helpu awdurdodau lleol i...

Croeso cynnes yn ôl i Dîm Cymru

Gwen, 01/26/2018 - 11:53
Cafodd aelodau Cymru o dîm Worldskills UK eu hanrhydeddu mewn digwyddiad arbennig yn y brifddinas yn ddiweddar

Kirsty Williams yn ymweld â'r Gogledd i agor dwy o ysgolion yr 21ain Ganrif

Iau, 01/25/2018 - 16:02
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi bod yng Nghonwy heddiw [25/01/18] i agor yn swyddogol ddwy ysgol ym Mae Colwyn a gyllidir gan Lywodraeth Cymru.

Cydsyniad Brenhinol i’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Mer, 01/24/2018 - 12:30
Bydd deddfwriaeth newydd a fydd yn trawsnewid y system anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru yn cael y Cydsyniad Brenhinol heddiw.

Adroddiad Estyn yn dangos bod addysg yng Nghymru yn uno mewn cenhadaeth o hunanwella - Kirsty Williams

Mer, 01/24/2018 - 09:00
Adroddiad Estyn yn dangos bod addysg yng Nghymru yn uno mewn cenhadaeth o hunanwella - Kirsty Williams

Cais am safbwyntiau ar gyflog ac amodau athrawon gan Grŵp Adolygu

Gwen, 01/19/2018 - 10:10
Cais am safbwyntiau ar gyflog ac amodau athrawon gan Grŵp Adolygu

Mae ‘na Amser i Siarad, Gwrando a Chwarae

Iau, 01/18/2018 - 13:46
Llywodraeth Cymru yn lansio ymgyrch newydd wedi'i hanelu at rieni a gefnogir gan gymorth o £700,000 ar gyfer ysgolion.

Cyfarfod cyntaf Bwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon

Llun, 01/15/2018 - 11:02
Ddydd Mercher, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Bwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon.

Cynllun i roi lle canolog i addysg yn y broses o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Llun, 12/18/2017 - 00:02
Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cynllun i roi lle canolog i addysg yn y broses o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Llun, 12/18/2017 - 00:02
Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

£500,000 ar gyfer Adnoddau Addysg Cymraeg

Gwen, 12/15/2017 - 10:50
Mae addysg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

£500,000 ar gyfer Adnoddau Addysg Cymraeg

Gwen, 12/15/2017 - 10:50
Mae addysg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.